Kıkırdak Dokunun Özellikleri

0

Kıkırdak Dokunun Özellikleri nelerdir? Kıkırdak doku nedir, nerede bulunur, çeşitleri nelerdir, yapısı nasıldır? Kıkırdak doku hakkında bilgi.

Kıkırdak doku

Kıkırdak Dokunun Özellikleri

Bu doku, kıkırdak hücreleri ile hücrelerin arasını dolduran maddelerden oluşur. Kıkırdak hücrelerine “kondrosit” denir. Kondrosit bir kapsülle çevrilmiştir. Kıkırdak ara maddesine “kondrin” adı verilir.

Bütün omurgalı embriyolarının iskeletini kıkırdak dokusu oluşturur. Köpek balığı gibi bazı omurgalılarda ise, ergin devrede iskelet tümüyle kıkırdaktan ibarettir.

kikirdak-doku

Kıkırdak dokusunda hücrelere besin ve oksijen difüzyonla ulaşır. Metabolizma sonucu meydana gelen artık maddeler de aynı şekilde atılır.

Kıkırdak Doku Hücreleri

Kıkırdak, kondrositler adı verilen özel hücrelerden oluşur. Bu kondrositler, kollajen lifleri, proteoglikan ve elastin liflerinden oluşan büyük miktarlarda hücre dışı matris üretir. Kondrositlere besin maddesi sağlayan kıkırdakta kan damarı yoktur.

Bunun yerine, besinler, kıkırdak (perikondrium adı verilen) çevreleyen yoğun bir bağ dokusundan ve kıkırdak çekirdeğine yayılır. Kan damarı eksikliği nedeniyle, kıkırdak diğer dokulardan daha yavaş büyür ve onarılır.

Yüzey veya yüzeye teğetsel bölge

Bu kıkırdak, eklem yüzeyini kaplar ve kemiklerin uçlarının kaymasını sağlayan ve kaymaya direnç gösteren pürüzsüz bir kontura sahiptir. Eklem kıkırdak kalınlığının% 10 ila% 20’sini oluşturur ve tüm bölgelerin en yüksek kollajen içeriğine sahiptir.

Kolajen fibrilleri yoğun bir şekilde paketlenir ve eklem yüzeyine paralel olarak oldukça organize bir şekilde hizalanır. Bu bölgedeki kondrositler şekil olarak uzatılmıştır.

Kıkırdak Doku Çeşitleri

Kıkırdak Dokusu Çeşitleri

Kıkırdak dokusu, ara maddesine göre hiyalin, elastik ve lifli kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır.

Hiyalin kıkırdağın hücreler arası maddesi şeffaf, homojen ve mavimtırak renktedir. Bütün omurgalı hayvanların embriyoları ile kıkırdaklı balıkların erginlerinde iskelet görevini yapar. Köpek balıkları hariç, diğer omurgalı hayvanların embriyoları geliştikçe, kıkırdak dokunun yerini kemik dokusu alır. Hiyalin kıkırdak, ergin memelilerde soluk borusunda, kaburga uçlarında, uzun kemiklerin başında ve burunda yer alır.

Elastik kıkırdağın hücreler arası maddesinde elastik lifler bulunur. Hücreler, lifler yardımıyla birbirinden ayrılmışlardır. Karada yaşayan ergin memelilerin dış kulak yolu, kulak kepçesi ve östaki borusunda bulunur.

Lifli kıkırdak, çok miktarda kollagen lif ihtiva eder. Hücreler arası madde ve kıkırdak hücreleri azdır. Uzun kemiklerin eklem yerlerinde bulunur.


Leave A Reply