Kil Nedir?

0

Kil toprağının özellikleri nelerdir? Kil nedir ne gibi özellikler sergiler. Kil ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

kilKİL, ıslandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak.

Advertisement

Bir çökelti olarak hidrotermal etkilerle ya da aşınma sonucu oluşmuştur. Silisyum, alüminyum ve su içerir. Önemsiz mineraller ve çözünebilen tuzlar kilin kullanım değerini azaltır. Kilde en sık rastlanan yabancı mineraller kuvars, mika, karbonat, demir oksitleri ve sülfürleri ile feldispattır; bunlara ek olarak da bazı organik maddeler görülür.

Kilin plastik özelliği, basınç uygulandığında kilin şekil bozukluğuna uğramasına neden olur. Plastik bir madde, bozucu kuvvet ortadan kalktığı halde bozulan şeklini korur. Seramik endüstrisinde yalnızca belirli kil minerali bileşimindeki killi malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve ısıya dayanıklı malzeme yapımında kullanılır.

Petrol kuyularında ise çamurlu tabakaların delinmesi işleminde, bazı bentonit kili türleri kullanılır. Öteki bentonit türleri, petrol arıtma işlemi için gereklidir. Kâğıt endüstrisinde kaplama ve dolgu maddesi olarak bazı kaolinit kili türlerinden yararlanılır.

Advertisement


Leave A Reply