Kilis Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Kilis ilinin tarihi, tarihçesi. Kilis ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

Ravanda KalesiKilis Tarihi; İlin kuruluş tarihi İÖ 2000’lere kadar uzanmaktadır. Tarih çağlarında Balil, Hitit, Mitanni ve Asurlular arasında el değiştirdi. Pers ve Seleukos egemenliğinden sonra Roma topraklarına katıldı. Roma’nın ikiye ayrılmasından (İS 395) sonra Bizans İmparatorluğu’nun elinde kaldı. Bir süre Sasani egemenliğine girdi. İslâmlığın ilk dönemlerinde Arapların eline geçti (7. yüzyıl). Selçuklu akımlarına uğradı (11. yüzyıl). Bir süre Urfa Haçlı Kontluğu’nun toprakları arasında yer aldı, daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti’ ne bağlandı (12. yüzyıl). Bir süre Memlûklu Devleti’ne katıldı (14.-15. yüzyıl). Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nden sonra Osmanlı topraklarına bağlandı (1517). Birinci Dünya Savaşı sonrasında önce İngiltere’nin (6 Ocak 1918) sonra da Fransa’nın (29 Ekim 1919) işgaline uğradı. Ankara Antlaşması ile Kilis (20 Ekim 1921) ile geriye alındı.

Advertisement

Daha önce Gaziantep’e bağlı bir ilçeyken 3 Haziran 1995’te il yapıldı.

Tarihsel Eserler; Kuruluşu çok eskilere dayanmasına karşın il merkezindeki tarihsel eserlerin çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Kuzuini ve Süngütepe köylerinde bulunan kale ve kent kalıntıları; bölgede Hitit, Roma, Bizans ve Arapların yaşadıklarını kanıtlamaktadır. Ravanda Kalesi ise Haçlı Seferleri sırasında yapılmıştır. Kent merkezinde bulunan başlıca tarihsel yapılar ise şunlardır: Ulu Cami (1334), Akcurun Camisi (1515), Canbolat Bey Camisi (1553), Şeyhler Camisi (1655). Türbeler, hanlar, hamamlar ve çeşmeler öteki yapılan oluşturur.


Leave A Reply