Kimlik Belgesinde Neler Bulunur?

0

Nüfus cüzdanı, kimlik belgesi nedir? Kimlik belgeleri nelerdir, ne işe yararlar? Kimlik belgesinde bulunan bilgiler nelerdir, hakkında bilgi.

Advertisement

Kimlik Belgesinde Neler Bulunur?

Toplum içinde kişilerin kendisini başkalarına tanıtmasını kolaylaştıran bilgilerin yazılı olduğu belgeye kimlik kartı denir.

Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmi belgeye nüfus cüzdanı denir. Bu belge kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğunu gösterir. Bu belgeyi okula kayıt olurken, hastaneye başvururken, ülke dışına seyahat ederken vb. durumlarda kullanmaktayız.

Devletimiz “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı” adıyla yeni bir kimlik belgesi hazırlamıştır. Bu kimlik belgesiyle vatandaşlık işlemleri tek kimlik belgesiyle yapılacaktır.

Bazı kimlik belgelerimiz;
***Nüfus cüzdanı yada Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
***Pasaport
***Öğrenci kimlik kartı
***Sürücü belgesi, ehliyet
***Kulüp kimlik kartı
***İndirimli taşıma kartı, paso
***Kütüphane kartı

Advertisement

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşı olan her bireye doğduğu andan itibaren verilir. Ülkemizde kullanılan resmi kimlik belgesi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’dır. Bu kimlik kartı ön yüz ve arka yüz olmak üzere iki yüzden oluşur. Güvenlik ihtiyacı nedeniyle önceki nüfus cüzdanlarından farklı olarak akıllı kart özelliği taşıyan çipli kimlik kartları geliştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın ön ve arka yüzünde yer alan bilgiler

Ön Yüz:

***Kişinin T.C. kimlik numarası: Kişiye özeldir.
***Kişinin adı, soyadı: Kişinin kim olduğunu açıklayan bölümdür.
***Kişinin doğum tarihi: Kişinin ne zaman doğduğunun yazılı olduğu bölümdür.
***Kişinin cinsiyeti: Kişinin cinsiyetinin belirtildiği bölümdür.
***Kişinin imzası: Kişinin imzası yer alır.
***Kart seri numarası: Kimlik kartının seri numarası yazılıdır.
***Kart geçerlilik tarihi: Hangi tarihe kadar geçerli olduğunu gösteren bölümdür.
***Kişinin Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu gösteren bölümdür.

Arka yüz

***Kişinin anne adı: Kart sahibinin annesinin adı yazılır.
***Kişinin baba adı: Kart sahibinin babasının adı yazılır.
***Veren Makam: Kimlik kartının hangi kurum tarafından verildiğinin yazılı olduğu bölümdür.
***Çip (Yonga): İçişleri Bakanlığınca belirlenen bilgiler bu bölümde saklanır. (Fotoğraf, parmak izi, bir parmağın damar izi vb.)


Leave A Reply