Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca

0

Kimyada süspansiyon nedir? Süspansiyon karışımların özellikleri nelerdir? Süspansiyon karışımı örnekleri, hakkında kısaca bilgi.

Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca

Karışımlar özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Süspansiyon da bir tür karışımdır.

Süspansiyon tanımı

Kimyada bir süspansiyon, sıvı ve katı parçacıkların heterojen bir karışımıdır. Süspansiyon olabilmesi için, parçacıkların akışkan içinde çözülmemesi gerekir.

Bir gaz içindeki sıvı veya katı parçacıkların süspansiyonuna bir aerosol adı verilir.

Süspansiyon örnekleri

Süspansiyonlar, yoğurt ile suyun karıştırılıp ayran yapılması, kireç ile suyun karıştırılması veya havada tozun karıştırılmasıyla oluşturulabilir.

Süspansiyonun Kolloidden Farkı

Bir süspansiyon ile bir kolloid arasındaki fark, bir süspansiyondaki katı partiküllerin zamanla çökeleceğidir. Başka bir deyişle, bir süspansiyondaki parçacıklar çökelmeye izin verecek kadar büyüktür.

Kolloid Karışım Nedir? Kolloid Örnekleri


Leave A Reply