Kimyasal Enerji Örnekleri, Günlük Hayatta Kimyasal Enerjinin Kullanımına Örnekler

0

Kimyasal enerji nedir, nasıl meydana gelir? Kimyasal enerji için günlük hayatımızdan örnekler, örneklerle açıklaması.

Kimyasal Enerji Örnekleri

Neredeyse doğanın her fenomeni, coğrafi ya da biyolojik olsun, bir şekilde ya da başka bir şekilde, bir enerji tezahürüdür. Enerji dönüşümü tüm biyolojik işlemlerin temel bir parçasını oluşturur. Fizikte, enerji, dinlenme veya hareket halinde olan herhangi bir parçacık veya nesneye atanabilecek fiziksel bir miktar olduğu için önemli bir önem taşır. Benzer şekilde, kimyada, bu enerji formunun çeşitli materyallerde depolandığı veya çeşitli kimyasal reaksiyonların bir parçası olan, farklı enerji formlarına dönüştürüldüğü çok sayıda örnek vardır. Yerçekimi, potansiyel, kinetik, mekanik, elektrik, rüzgar enerjisi, manyetik ve nükleer enerji diğer çeşitli enerji türleridir.

Kimyasal Enerjiye Giriş

Bir maddenin atomlarında ve moleküllerindeki doğal bir enerjidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, her bileşik atomlardan ve moleküllerden oluşur. Bu atomların ve moleküllerin her biri güçlü veya zayıf kovalent ve iyonik bağlar tarafından tutulur.

Her tür kimyasal bağın kendine özgü enerjisi vardır ve kimyasal enerji, bağlar bir kimyasal reaksiyonda koptuğunda salınan enerjidir.

Bazı kimyasal reaksiyonlarda, reaksiyon tamamlandıktan sonra ısı enerjisi açığa çıkar. Bunlar ekzotermik reaksiyonlar olarak bilinir ve bu reaksiyonlarda, reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken enerji salınan toplam enerjiden daha azdır.

Öte yandan, reaksiyonu gerçekleştirmek için çevresinden ısı emen belirli kimyasal reaksiyonlar vardır. Bunlar endotermik reaksiyonlar olarak bilinir.

Her iki reaksiyonun da endotermik veya ekzotermik olduğu bu enerji formunun çok sayıda örneği vardır.

Örnekler

  • ***Kimyasal bileşiklerin veya kimyasal elementlerin yanmasını, fotosentezi, hücresel solunum, hücrelerin ve pillerin yanmasını içeren hemen hemen tüm reaksiyonlar kimyasal enerjinin mükemmel örnekleridir.
  • ***Örneğin bitkiler, muhtemelen bu tür enerjinin en çok çalışılan örneklerinden biri olan fotosentez süreciyle yiyecek oluştururlar. Bitkiler ve ağaçlar güneş enerjisini emer ve atmosferdeki karbondioksit ve suyu oksijene ve şekere (sakaroz, fruktoz, vb.) dönüştürmek için kullanırlar.
  • ***Tıpkı hayvanlardaki yağların enerji depolamak için kullanıldığı gibi, fotosentez işlemi ile üretilen şeker molekülleri de enerji elde etmek için bitkiler tarafından depolanır. Ağaçların, bitkilerin, meyvelerin ve sebzelerin ayrılmaz bir parçasını oluşturan bu şeker bileşikleri bitki ve ağaçlardaki kimyasal enerji kaynaklarıdır. Hayvanlar meyve ve sebzelerde ve bitkilerin diğer kısımlarında beslendiklerinde, bu şeker molekülleri hayvanlara enerji sağlar.
  • ***Başka bir örnek, hücresel solunumun moleküler işleminde bulunan şeker moleküllerini içerir.
  • ***İnsanlar tarafından tüketilen organik gıdalar, şeker ve karbon dioksit, su ve Adenozin Trifosfat (ATP) ‘ye daha da parçalanan diğer molekülleri içerir. ATP, çoğumuzun okul biyoloji derslerinde okumuş olması gerektiği gibi, vücutta kimyasal enerjinin metabolik işlemler için transfer edilmesine yardımcı olan önemli bir kimyasaldır.
  • ***Yanma olarak da bilinen yanma işlemleri, çeşitli kimyasal enerji örnekleri içerir.
  • ***Odun, odun kömürü ve diğer maddelerin yanması, bu enerjinin atmosfere salınmasına neden olur. Bu reaksiyonlara ışık ve ısı enerjisi salınımı eşlik eder.
  • ***En basit ve en belirgin örneklerden biri, günlük hayatımızda kullandığımız pillerdir. Aküler, akünün iki ucu arasında elektrik bağlantısı kurulduktan sonra enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülen çinko ve kurşun gibi kimyasal maddeler içerir.

Leave A Reply