Kimyasal Tepkime Denklemleri (Korunanlar ve Korunmayanlar)

0
Advertisement

Kimyasal tepkime denklemlerinin özellikleri nedir, kimyasal tepkimelerde neler olur, denklemde nasıl gösterilir, örnekli anlatım.

kimyasal reaksiyon

Kaynak: pixabay.com

Kimyasal değişmeler tepkime denklemleriyle gösterilir. Kimyasal tepkimelerde; tepkimeye giren maddelere kısaca girenler, tepkime sonucunda oluşan maddelere ise ürünler veya çıkanlar denir. Kimyasal tepkimelerde girenler ve çıkanlar elementel halde ise simge, bileşik ise formüllerle gösterilir. Tepkimelerde girenler solda, çıkanlar sağ tarafta gösterilir, girenler ve çıkanların arasına ( → ) konulur. (Okun yönü tepkimenin yönünü gösterir). Simge veya formüllerin sağ yanında maddelerin halleri; katı (k), sıvı (s), gaz (g), çözeltide (aq veya suda) şeklinde gösterilebilir.

ÖRNEK:
 • \displaystyle {{H}_{2}}O(s)\xrightarrow{elektroliz}{{H}_{2}}(g)+\frac{1}{2}{{O}_{2}}(g)
 • \displaystyle A{{g}^{+}}(aq)+C{{l}^{-}}(aq)\to AgCl(k)

KİMYASAL TEPKİMELERDE:

1) KÜTLE KORUNUR.(kütlenin korunumu yasası)

ÖRNEK:

 • \displaystyle \begin{array}{l}{{H}_{2}}(g)+\frac{1}{2}{{O}_{2}}(g)\to {{H}_{2}}O(s)\\2gram+16gram=18gram\end{array}
 • Tepkimeye giren hidrojen ve oksijen gazlarının kütleleri toplamı, oluşan suyun kütlesine eşittir.
Fosgen Kimyasal Formülü

Fosgen Kimyasal Formülü

2) ATOMLARIN TÜRÜ VE SAYISI KORUNUR:

ÖRNEK:

 • \displaystyle C(k)+O(g)\to C{{O}_{2}}(g)

Tepkimeye giren atom türü ve sayısı= 1 karbon (C), 2 oksijen (O)
Tepkime sonucu oluşan üründeki atom türü ve sayısı= 1 karbon (C), 2 oksijen (O)

ÖRNEK:

Advertisement
 • \displaystyle {{C}_{5}}{{H}_{5}}OH\left( s \right)+3{{O}_{2}}\left( g \right)\to 2C{{O}_{2}}\left( g \right)+3{{H}_{2}}O\left( s \right)

Tepkimeye giren atom türü ve sayısı= \displaystyle 2C\left( {{C}_{5}}{{H}_{5}}OH'de \right)
\displaystyle 6H\left( {{C}_{5}}{{H}_{5}}OH'de \right)
\displaystyle 1O\left( {{C}_{5}}{{H}_{5}}OH'de \right)
\displaystyle 6O\left( 3{{O}_{2}}'de \right)

Tepkime sonucu oluşan üründeki atom türü ve sayısı= \displaystyle 2C\left( 2C{{O}_{2}}'de \right)
\displaystyle 4O\left( 2C{{O}_{2}}'de \right)
\displaystyle 6H\left( 3{{H}_{2}}O'da \right)
\displaystyle 3O\left( 3{{H}_{2}}O'da \right)

3) YÜKLERİN KORUNUMU SAĞLANIR:

 • Tepkimeye girenlerin toplam yükleri, çıkanların toplam yüklerine eşittir.
Örnek:
 • \displaystyle A{{g}^{+}}(aq)+C{{l}^{-}}(aq)\to AgCl(k)
 • \displaystyle (+)+(-)=0
 • ► Bileşikler elektrik yükü bakımından nötrdür.
Örnek:
 • \displaystyle Zn(k)+2A{{g}^{+}}(aq)\to Z{{n}^{2+}}(aq)+2Ag(k)
 • \displaystyle 2.\left( 1+ \right)=1.\left( 2+ \right)


Leave A Reply