Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar ve Örnekler

0
Advertisement

Kimyasal tepkimelerde hesaplama nasıl yapılır, nasıl bir yol izlenir? Kimyasal tepkime hesaplama örnekleri, çözümleri, açıklamaları

kimyasal denklem

KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR

1) Tepkime denklemleri denkleştirilir. (Denklem Denkleştirme Konusu İçin TIKLAYIN) Hesaplamalar yapılmadan önce denklem denkleştirmenin şart olmasından dolayı denklem denkleştirme konusunu iyice öğrenmeniz önerilir.

2) Girenler ile çıkanların nicelikleri arasında doğrudan ya da mol sayısı üzerinden bağıntı kurularak hesaplama yapılır.

örnek:

Kömürün (C) yanma tepkimesine ilgili denklemi yazarak; giren ve çıkan nicelikler arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

\displaystyle C(k)+{{O}_{2}}(g)\to C{{O}_{2}}(g)

Advertisement

\displaystyle C(k) = Element, Atom, 12 gram, 1 mol atom, 6,02.1023 atom, 12 gram

\displaystyle {{O}_{2}}(g) = Element, molekül, 32 gram, 1 mol molekül, 6,02.1023 molekül, 22,4 litre

\displaystyle C{{O}_{2}}(g) = Bileşik, Molekül, 44 gram, 1 mol molekül, 6,02.1023 molekül, 22,4 litre

Örnek: 1

6 gram C kaç gram Oksijen gazıyla birleşir? (C= 12 O = 16)

Çözüm;

1. yol;

\displaystyle C(k)+{{O}_{2}}(g)\to C{{O}_{2}}(g)

12 gram ——- 32 gram
6 gram ——– m(g)? Oksijen gazı

Advertisement

————————————-
m(g)Oksijen gazı= 6g x (32g / 12g) = 16g oksijen gazı

2. yol;

\displaystyle C(k)+{{O}_{2}}(g)\to C{{O}_{2}}(g)

1 mol ——————1 mol

\displaystyle {{n}_{C}}=\frac{m}{{{M}_{K}}}{{n}_{C}}=\frac{6}{12}=0,5mol

Denkleme göre 1 mol C, 1 mol 02 ile tepkimeye giriyor. Buna göre

0,5 mol C 0,5 mol O2 ile tepkimeye girer.

\displaystyle {{n}_{{{O}_{2}}}}=0,5mol

\displaystyle {{m}_{{{O}_{2}}}}={{n}_{{{O}_{2}}}}.32

\displaystyle {{m}_{{{O}_{2}}}}=0,5x32=16g

Örnek: 2)

6,02 . 1022 karbon atomu yeterli miktarda oksijen gazıyla birleşirse, kaç gram karbon dioksit oluşur? (CO2 = 44)

Çözüm;

1. yol;

\displaystyle C(k)+{{O}_{2}}(g)\to C{{O}_{2}}(g)

Advertisement

6,02.1023 C atomu —————- 44 gram
6,02.1022 C atomu —————- m ? gram CO2

—————————————————

m (g) CO2 = 6,02.1022 atom x (44 g / 6,02.1023 atom)

m = 4,4 g CO2 gazı oluşur.

2. yol;

\displaystyle {{n}_{C}}=\frac{N}{{{N}_{o}}}

\displaystyle {{n}_{C}}=\frac{{{6,02.10}^{22}}}{{{6,02.10}^{23}}}=0,1mol

Tepkime denklemine göre; 1 mol karbondan 1 mol karbon dioksit oluşuyor. 0, 1 mol karbondan, 0,1 mol karbon dioksit oluşur.

\displaystyle {{m}_{C{{O}_{2}}}}=n.44=0,1x44=4,4g


Leave A Reply