Kinizm nedir?

0

Kinik ya da kuşkuculuk olarak da isimlendirilen kinizm felsefe akımı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kinizm nedir?

Kinizmin tutarlı uygulayıcısı fıçıda yaşayan ünlü filozof Sinoplu Diyojen'i canlandırması

Kinizmin tutarlı uygulayıcısı fıçıda yaşayan ünlü filozof Sinoplu Diyojen’i canlandırması

Eski Yunan filozoflarından bazılarının bağlı bulundukları bir felsefe akımıdır. Bu felsefe görünüşü Sokrates’ten ilham alan Antisthenes, Diogenes, Krates gibi filozoflar ortaya atmışlardır. Onlara göre insan, hayatta en büyük mutluluğa, ancak ihtiyaçlarını, ihtiraslarını azaltıp yok etmekle erişebilir. Bundan dolayı, kinistler toplum hayatını hor görürlerdi. Çünkü toplum hayatı insanların bazı şeylere ihtiyaç duymalarına yol açar, bu da zaman zaman önüne geçilmesi imkânsız ihtiraslara sürükler. Kinizmin en büyük temsilcisi ise Sinop’lu Diyojen’dir.

Advertisement

«Kinizm» kelimesi Eski Yunanca «kyon» (köpek) kelimesinden gelir. Bu filozoflara niçin köpekle ilgili bir ad takıldığı pek iyi bilinmiyor. Köpekler gibi başıboş bir hayat sürmek istemelerinden dolayı bu adı aldıkları sanılıyor. Öte yandan, Kynosagres adındaki bir yerde toplandıkları için bu adı almış olmaları da mümkün görülüyor. Eskiden bizde, bu felsefe akımına, Arapça «kelb» (köpek) kelimesinden üretilerek «kelbiye» denilirdi.


Leave A Reply