Kıpçaklar Kimdir?

0

Kıpçaklar kimdir? Kıpçaklar nerede yaşamışlardır? Kıpçakların özellikleri ve Kıpçaklar ile ilgili olarak bilgi veren yazımız.

Ukrayna'da bulunmuş Kıpçaklardan kalan balballar

Ukrayna’da bulunmuş Kıpçaklardan kalan balballar

Türk kavimlerinden biridir. Daha çok X ve XIII. yüzyıllarda Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynamışlardır. Şaman dininden olan bu göçebe Türk kavmi, şimdiki Rusya Ve Ukrayna’nın en büyük bölümünü yani Karadeniz kuzeyindeki ülkeleri ele geçirdikten sonra, Orta Avrupa’ya doğru sarkmıştır.

Advertisement

Kıpçaklar, Macaristan’a da girmişler ve Macar kavminin oluş devresinde büyük izler bırakmışlardır. Moğollar XIII. yüzyıl ortalarında Kıpçak ülkelerine hakim olunca, Kıpçaklar onların hizmetine ve hakimiyetine girmişler, fakat yüzyıl geçmeden Altın Ordu Moğolları’nı tamamen Türkleştirmişler, yani kendi dillerini onlara kabul ettirmişlerdir. Bu suretle Kıpçak diyeleğiyle Altın Ordu’da, Harzem’de ve Mısır’da yani 3 sahada zengin bir edebiyat meydana gelmiştir.

Mısır Türk – Memlûk İmparatorluğunda ordu, saray ve hanedanlar, kâmilen Kıpçak Türkleri’nden ibaretti. «Kumanlar» da denen Kıpçaklar’a Ruslar «Polovtsı» adını vermişlerdir. 1303’te adı bilinmeyen bir rahip tarafından kaleme alınan «Codex Cumanicus» adlı Kıpçak Türk diyeleğinden Farsça ve Lâtince’ye olan sözlük ve antoloji sayesinde, Türkçe’nin bu önemli kolunu şimdi ayrıntıları ile bilmekteyiz. Bu diyelek edebiyatı üzerinde Avrupa ve Rus dillerinde pek çok yayın yapılmıştır.


Leave A Reply