Kır Çiçekleri İsimleri ve Özellikleri, Renklerine Göre Kır Çiçekleri Çeşitleri

0
Advertisement

Kır çiçekleri nelerdir? Renklerine göre kır çiçeklerinin isimleri, çeşitleri, özellikleri, yetişme ortamları hakkında bilgi.

Kır Çiçekleri İsimleri ve Özellikleri

BEYAZ KIR ÇİÇEKLERİ

Aküçgül

Aküçgül (Trifolium repens)

Baklagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Boyu yaklaşık 20 cm’dir. Yaprakları üçgül şeklindedir. Bataklıklarda ve çayırlarda görülür.

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Turpgillerden, tek yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesi tüylerle kaplıdır. Gövdenin tabanından çıkan yaprakları ok şeklindedir, rozet şeklinde dizilir. Kalp şeklindeki üst yaprakları daha küçüktür. Tarım alanlarında, terk edilmiş yerlerde ve çorak arazilerde görülür.

Advertisement

Ecibücü (Silene vulgaris)

Karafilgillerden çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesi tüysüzdür. Yaprakları mızrak şeklindedir; karşılıklı dizilir. Tarlalarda ve yamaçlarda görülür.

Fatmaanagülü

Fatmaanagülü (Alcea biennis)

Ebegümecigillerden, çok yıllık bir bitkidir. Boyu bir metreye ulaşabilir. Bitkinin gövdesi pamuk gibi tüylerle kaplıdır. Yaprakları el şeklindedir; sarmal dizilir. Yol kenarlarında, tarlalarda, çayırlarda ve bozkırlarda görülür.

Hanımgödesi (Tripleurospermum sevanense)

Papatyagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi seyrek tüylerle kaplıdır. Yaprakları ters mızrak şeklindedir. Çayırlarda, nehir kenarlarında, orman açıklıklarında görülür.

Advertisement

Merkepkorungası (Onobrychis hypargyrea)

Baklagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesi kadifemsi tüylerle kaplıdır. Bileşik yaprakları vardır. Kayalıklarda, kireçli topraklarda ve ekilmemiş tarlalarda görülür.

Sunbala

Sunbala (Ornithogalum umbellatum)

Zambakgillerden, çok yıllık ve soğanlı bir bitkidir. Gövdenin tabanından çıkan yaprakları ince uzun, şerit şeklindedir. Kayalık yamaçlarda ve çayırlıklarda görülür.

Yabani havuç (Daucus carota)

Maydanozgillerden, tek ya da iki yıllık, kazık köklü bir bitkidir. Boyu bir metreye ulaşabilir. Bitkinin gövdesi sert, sakala benzer tüylerle kaplıdır. Bileşik yaprakları vardır. Üst yaprakları alttakilerden daha küçüktür. Tarlalarda, çayırlarda, kum tepelerinde ve yol kenarlarında görülür.

SARI KIR ÇİÇEKLERİ

Acıgıcı

Acıgıcı (Ajuga chamaepitys)

Ballıbabagillerden, tek, iki ya da çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesi tüylerle kaplıdır. Bileşik yaprakları vardır. Taşlı yamaçlarda, bozkırlarda, tarla kenarlarında görülür.

Binbiryaprak (Achillea nobilis)

Papatyagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi yumuşak tüylerle kaplıdır; sarmal dizilir. Ormanlarda, bozkırlarda, volkanik kayalıklarda, yamaçlarda ve çayırlarda görülür.

Çayırdikeni (Centaurea solstitialis)

Advertisement

Papatyagillerden, tek yıllık ve dikenli bir bitkidir. Gövdesi pamuk gibi tüylerle kaplıdır. Yaprakları ince, uzun, mızrak şeklindedir. Çam ormanlarında, çorak arazilerde, yamaçlarda, dağlarda ve nadasa bırakılmış tarlalarda görülür.

Ebemçıtlığı

Ebemçıtlığı (Taraxacum microcephaloides)

Papatyagillerden, çık yıllık bir bitkidir. Yaprakları ince, uzun ve ters yumurta şeklindedir; ancak kenarları tırtık tırtıktır. Rozet şeklinde dizilir. Kurak alanlarda görülür.

Ekingeveni (Astragalus graecus)

Baklagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Bileşik yaprakları vardır. Yaprakları daire-elips şeklindedir. Bozkırlarda, tarlalarda ve yol kenarlarında görülür.

Haşul (Euphorbia aleppica)

Sütleğengillerden, tek yıllık bir bitkidir. Gövdenin tabanından sık dallanma vardır. Yaprakları dikensi ve şerit şeklindedir. Kayalık yamaçlarda, bozkırlarda, nehir ve yol kenarlarında, tarlalarda görülür.

Gazalboynuzu (Lotus corniculatus)

Baklagillerden, çok yıllık ve kazık köklü bir bitkidir. Yaprakları üçgül şeklindedir. Çayırlarda, yamaçlarda ve nemli topraklarda görülür.

Kanaryaotu (Senecio vernalis)

Papatyagillerden, tek yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesi tüylerle kaplıdır. Gövdenin tabanından çıkan yaprakları yumurta-dikdörtgen şeklindedir. Kumlu ve çorak yerlerde, tarlalarda, kayalık yamaçlarda görülür.

Advertisement

Reşatınotu

Reşatınotu (Potentilla reptans)

Gülgillerden, çok yıllık ve sürüngen bir bitkidir. Yaprakları el şeklindedir. Akarsu ve göl kenarlarında, nemli ve kayalık yerlerde görülür.

Sarıkantaron (Hypericum perforatum)

Sarıkantarongillerden, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları yumurta, elips yada mızrak şeklindedir; karşılıklı dizilir. Yol kenarlarında, tarlalarda, boş arazilerde ve kuru topraklarda görülür.

KIRMIZI KIR ÇİÇEKLERİ

Gelincik

Gelincik (Papaver rhoeas)

Gelincikgillerden, tek yıllık bir bitkidir. Gövdesi tüylerle kaplıdır. Bileşik yaprakları vardır. Yaprakları elips şeklindedir. Yol kenarlarında, ekili alanlarda görülür.

Kandamlası (Adonis aestivalis)

Düğünçiçeğigillerden, tek yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesinin alt kısmı tüylerle kaplıdır. Bileşik yaprakları vardır. Yaprakları şerit şeklindedir. Tarlalarda, kayalık yamaçlarda, bozkırlarda görülür.

PEMBE – MOR KIR ÇİÇEKLERİ

Basıkgeven (Astragalus strictifolius)

Baklagillerden, çok yıllık, çalıya benzeyen bir bitkidir. Bileşik yaprakları vardır. Yaprakları elips şeklindedir. Uçları dikenlidir. Dağ yamaçlarında ve bozkırlarda görülür.

Bozkangal

Bozkangal (Onopordum turcicum)

Advertisement

Papatyagillerden, iki yıllık bir bitkidir. Boyu 2 metreye ulaşabilir. Bitkinin gövdesi tüylerle kaplıdır. Gövdenin tabanından çıkan yaprakları elips şeklindedir. Gövde yaprakları daha incedir. Yaprak uçları ve çiçek kenarları batıcı dikenlerle kaplıdır. Bozkırlarda, nehir kenarlarında, nadasa bırakılmış tarlalarda ve yol kenarlarında görülür.

Çayırdüğmesi (Sanguisorba minor)

Gülgillerden, çok yıllık bir bitkidir. Bileşik yaprakları vardır. Yaprakları yumurta şeklindedir. Tarlalarda, çorak arazilerde, yamaçlarda, ormanlarda ve çayırlarda görülür.

Kuşfiği (Vicia cracca)

Baklagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Bileşik yaprakları vardır. Yaprakları elips, mızrak şeklindedir. Çayırlarda, tarla kenarlarında, çam ormanı açıklıklarında ve taşlık arazilerde görülür.

Paskulak

Paskulak (Salvia sclarea)

Ballıbabagillerden, iki ya da çok yıllık bir bitkidir. Boyu 1 metreye ulaşabilir. Yaprakları elips şeklindedir. Taşlık yamaçlarda, ormanlarda, tarlalarda ve yol kenarlarında görülür.

Silvanok (Phlomis pungens)

Ballıbabagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Boyu 70 cm’ye kadar uzar. Bitkinin gövdesi yıldızsı, yumuşak tüylerle kaplıdır. Yaprakları elips şeklindedir. Bozkırlarda, yol kenarlarında, çam ormanlarında, nadasa bırakılmış tarlalarda görülür.

MAVİ KIR ÇİÇEKLERİ

Boncukotu

Boncukotu (Myosotis alpestris)

Hodangillerden, çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesi tüylerle kaplıdır. Yaprakları elips şeklindedir. Bozkırlarda görülür.

Advertisement

Dadırak (Salvia verticillata)

Ballıbabagillerden, iki yada çok yıllık ve kazık köklü bir bitkidir. Yaprakları yumurta şeklinde şeklindedir. Çayırlarda, yol kenarlarında, kayalık yamaçlarda ve çorak arazilerde görülür.

Düğmeliot (Centaurea pichleri)

Papatyagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları şerit şeklindedir. Bozkırlarda ve kayalık yamaçlarda görülür.

Hindiba (Cichorium intybus)

Papatyagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Gövdenin tabanından çıkan yapraklar mızrak şeklindedir. Gövde yaprakları daha küçüktür. Çayırlarda, terk edilmiş alanlarda ve tarlalarda görülür.

Kırsenet (Eryngium campestre)

Maydanozgillerden çok yıllık bir bitkidir. Bileşik yaprakları vardır. Yaprakları şerit şeklindedir. Alttaki yapraklarının sapı yoktur, üsttekilerin vardır. Bozkırlarda,, yol kenarlarında, çayırlarda ve çorak arazilerde görülür.

Müşkürüm

Müşkürüm (Muscari aucheri)

Zambakgillerden, çok yıllık ve soğanlı bir bitkidir. Gövdenin tabanından çıkan yaprakları şerit şeklindedir. Ormanlrad, sulak çayırlarda ve yol kenarlarında, taşlı yamaçlarda görülür.

Sığırdili (Anchusa azurea)

Advertisement

Hodangillerden, çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin gövdesi kaba tüylerle kaplıdır. Tüyleri batıcıdır. Yaprakları elips şeklindedir. Tarlalarda ve kurak bozkırlarda görülür.

Topuz (Echinops ritro)

Papatyagillerden, çok yıllık bir bitkidir. Boyu 40 cm’ye kadar uzar. Bitkinin gövdesi beyaz tüylerle kaplıdır. Yaprakları mızrak şeklindedir. Uçları dikenlidir. Kayalık bozkırlarda, nehir yataklarında ve ekilmemiş tarlalarda görülür.


Leave A Reply