Kırıkkale İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0

Kırıkkale İl Kodu nedir? Kırıkkale İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Kırıkkale il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

KIRIKKALE TRAFİK (PLAKA) KODU —— 71 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

KIRIKKALE TELEFON KODU ———- 318

KIRIKKALE POSTA KODU ———— 71000

Kırıkkale İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)

Advertisement

Kırıkkale İlçeleri Posta Kodları;

*Bahşili Bahşılı posta kodu : 71460

Bahşili Bahşılı: 71460
Bahşili Köyler: 71460

*Balışeyh posta kodu : 71520

Balışeyh Balışeyh: 71520
Balışeyh Köyler: 71520

*Çelebi posta kodu : 71810

Çelebi Çelebi: 71810
Çelebi Köyler: 71810

Çelebi; Kırıkkale İli’ne bağlı ilçe ve merkezi. 16 köyü vardır. İlin güneyinde; kuzeyden Keskin ve Karakeçili, batıdan Ankara’nın Bala, güneyden Kırşehir’in Kaman ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları Kızılırmak Vadisi’nde uzanır ve doğuya doğru yükselti artar. Kızılırmak ilçe topraklarından geçer. Hirfanlı Baraj Gölü’nün kuzey bölümü güneyden ilçe toprakları sınırları içine girer. Karasal iklim egemendir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 400 mm’dir. Meşe ağaçları ve bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Akarsu boylarında kümelenmiş kavak ve söğüt ağaçları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, ayçiçeği, elma, armut ve üzüm yetiştirilir. Koyun, keçi ve sığır beslenir. İlçe merkezi il merkezine 60 km uzaklıktadır. Daha önce Keskin ilçesi’ne bağlı bir bucakken 9 Mayıs 1990’da ilçe oldu.

*Delice posta kodu : 71700

Delice Çerikli: 71600
Delice Delice: 71700
Delice Köyler: 71700

Delice; Kırıkkale İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 38 köyü vardır. İlin batısında; Çorum’un Boğazkale, kuzey ve kuzeybatıdan Sulakyurt, güneyden Balışeyh, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları yükseltileri 450-1.100 m arasında değişen düzlüklerden oluşur (ilçenin doğu sınırını çizen Delice Irmağı vadisi 450 m). Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Ekimi yapılan tarım ürünleri buğday, arpa, mercimek, şekerpancarı ve ayçiçeğidir. Bağcılık, elma üretimi de önemlidir. Hayvancılık, özellikle küçükbaş hayvan besiciliği yaygındır. Delice Irmağı’nın batısında, Ankara-Samsun kara ve Ankara-Kayseri demiryolları üzerinde, deniz düzeyinden 750 m yükseltide kuruludur. Daha önce Ankara İli’ne bağlı ilçeyken 15 Haziran 1989’da Kırıkkale’nin il yapılması üzerine bu ile bağlandı.

*Karakeçili posta kodu : 71500

Karakeçili Karakeçili: 71500
Karakeçili Köyler: 71500

*Keskin posta kodu : 71800

Keskin Keskin: 71800
Keskin Köyler: 71800

Advertisement

*Kırıkkale Fabrikalar posta kodu : 71100

Merkez Aşağımahmutlar: 71510
Merkez Fabrikalar: 71100
Merkez Hacılar: 71480
Merkez Köyler: 71000
Merkez Sanayi: 71400
Merkez Tepebaşı: 71200
Merkez Yuva: 71300

*Sulakyurt posta kodu : 71900

Sulakyurt Köyler: 71900
Sulakyurt Sulakyurt: 71900

Sulakyurt; Kırıkkale İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 26 köyü vardır. İlin kuzeyinde; doğudan Delice, güneyden Balışeyh, Merkez, kuzeyden Çankırı’nın Kızılırmak, Merkez, batıdan Ankara’nın Kalecik ilçeleriyle çevrilidir.

Yaylalarla kaplı ilçe topraklarında yükselti, güneyden kuzeye doğru alçalır. Karagüney Dağları, güney-doğu doğrultuludur. Yükselti güneydoğuda 1.374 m, güneyde Ziraat Tepe’de 1.293 m, orta bölümde 995 m, Kızılırmak Vadisi’nde 600 m’dir. Kızılırmak, ilçe topraklarını büklümler çizerek aşar. Yamaçlardan doğan küçük dereler, Kızılırmak’a katılır. Karasal iklim egemendir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Yıllık ortalama sıcaklık 12.5°C, yağış tutarı 418 mm’dir. Karagüney dağları üzerinde seyrek ve bodur meşe ağaçlarından oluşan topluluklarla ırmak boylarında kavak ve söğüt ağaçları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, fiğ, mercimek, ayçiçeği, şekerpancarı, üzüm, elma, armut yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Keçi ve koyun beslenir.

Karagüney Dağları’ndan inen bir dere yatağında, deniz düzeyinden 850 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 55 km uzaklıktadır. Daha önce Ankara’ya bağlı bir ilçeyken, 15 Haziran 1989’da Kırıkkale’nin il yapılması üzerine bu ile bağlandı.

*Yahşihan posta kodu : 71450

Yahşihan Köyler: 71450
Yahşihan Yahşihan: 71450


Leave A Reply