Kırıkkale İli Hakkında Bilgi

0

Kırıkkale ili nerededir? Kırıkkale ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

kirikkale-haritaKırıkkale; Orta Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. Kuzeyden Çankırı, doğudan Çorum, Yozgat ve Kırşehir, güney ve batıdan Ankara illeriyle çevrilidir.

Advertisement

Yüzölçümü: 4.365 km2.
İlçeleri: Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan.

Yüzey Şekilleri; İl toprakları, dağlar ve yaylalarla kaplıdır. Ortalama yükselti 900-1.000 m’ler arasında değişir. Kuzeyden-güneye doğru dizilen ve genellikle güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu dağlar, yayla düzlüklerini keser. Kuzeyde, Karagüney Dağı, Şeydin Tepe’de 1.319 m’ye ulaşır. Daha güneyde Dinek Dağı uzanır. Bu kütle üzerinde en yüksek nokta Kekik Tepe’dir (1.744 m). Küre Dağı (1.500 m) ise güneybatıdan il topraklarına sokulur. Güneyden ile giren, güney, kuzey doğrultulu akan Kızılırmak, ildeki tüm suları toplar; Orta Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli kıvrımını ilin kuzeyinde yaparak Çankırı’ya (önce doğuya, sonra kuzeydoğuya döner), il topraklarından geçer. Güneyden gelen Kılıçözü Deresi, doğu sınırı boyunca akan Kızılırmak’ın önemli kollarından Delice Irmağı’na dökülür. İl toprakları; kalker, marn, şist, peridodit, anakayaları üzerinde oluşmuş, kahverengi topraklarla örtülüdür. Kızılırmak ve kollarının suladığı vadilerde, alüvyonlu ovalar ve yer yer volkanik oluşumlara rastlanır.

İklim ve Bitki Örtüsü; Kırıkkale İli, Orta Anadolu karasal iklimin etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar genelde kar yağışlı ve çok soğuk geçer. Yağış yağmur olarak, genelde ilkbahar aylarında düşer. İl merkezinde yapılan meteorolojik gözlemlere göre; yıllık ortalama sıcaklık 12.6°C, en soğuk ay ocak, en sıcak ay temmuzdur.

Bitki örtüsü, son derece zayıftır. Egemen tüm bozkır bitkileridir. İlkbaharda yeşeren çevre, yaz ortalarında sararır, kurur. Dağlarda bodurlaşmış, çalılaşmış ve dağınık meşe ağaçlarından oluşan topluluklar, daha yükseklerde karaçam ağaçları görülür. Kızılırmak boyunca onu besleyen derelerin kıyılarında söğüt ve kavak toplulukları uzanmaktadır.

Advertisement

Ekonomisi; İl ekonomisinde, merkezde yoğunlaşan endüstrinin büyük rolü olmuştur. Yanı sıra, tarım ve hayvancılık kırsal kesiminde önemini korur. Yetiştirilen tarım ürünlerinin başlıcaları şöyle sıralanabilir: Tahıllardan buğday, arpa, yulaf; baklagillerden mercimek, fiğ, nohut; endüstri bitkilerinden şekerpancarı, yağlı tohumlardan ayçiçeği; meyvelerden üzüm, elma, armut. Hayvancılık gelişmiştir. Geniş yaylalarda; koyun, keçi, sığır beslenir. Ahır hayvancılığı gelişmektedir. Canlı hayvan, et, süt ve süt ürünleri, tarım ürünleri ticareti yapılır.


Leave A Reply