Kırklareli İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Kırklareli İl Kodu nedir? Kırklareli İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Kırklareli il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

KIRKLARELİ TRAFİK (PLAKA) KODU —— 39 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

KIRKLARELİ TELEFON KODU ———- 288

KIRKLARELİ POSTA KODU ———— 39000

Kırklareli İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)
Kırklareli İlçeleri Posta Kodları;

*Babaeski posta kodu : 39200

 • Babaeski Alpullu: 39570
 • Babaeski Babaeski: 39200
 • Babaeski Büyükmandıra: 39580
 • Babaeski Köyler: 39200

*Demirköy posta kodu : 39500

 • Demirköy Demirköy: 39500
 • Demirköy İğneada: 39650
 • Demirköy Köyler: 39500

Demirköy; Kırklareli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (İğneada), 15 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; doğudan Karadeniz, Bulgaristan, batıdan Merkez, güneyden Vize ve Pınarhisar ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarını 2/3’ü Istranca (Yıldız) Dağları ve ormanlarla kaplıdır. Merkez İlçe ve Demirköy arasındaki Mahya Dağı (1.031 m), ilçenin ve Istranca Dağları’nın en yüksek noktasıdır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda Istranca Dağları tarafından kuşatılan ilçenin, Karadeniz kıyısındaki dar kıyı şeridinde yükselti, 100-120 m’yi aşmaz. Limarköy ve İğneada, kıyı şeridindeki başlıca limanlardır. Istrancalar’ın kuzey ve güney yamaçları zengin ormanlarla (kayın, gürgen, titrek kavak, akağaç, meşe, gürgen, dişbudak, vb) kaplıdır. Yazlar serin, kışlar soğuk olup hemen her mevsim yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, ortalama yağış tutarı 818 mm’dir. Istrancalar’dan doğan çok sayıda ırmak (Mutlu Dere, Bulanık Dere, Değirmen Dere, Rezve Deresi vb) vardır. Ekonomi; ormancılık, orman ürünlerinin işlenmesine, balıkçılığa ve tarıma (buğday, yulaf, arpa, kurufasulye, ayçiçeği, elma) dayanır.

Bulanık Dere kıyısında, deniz düzeyinden 250 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 71 km uzaklıktadır.

*Kırklareli Bademlik posta kodu : 39020

 • Merkez Bademlik: 39020
 • Merkez İnece: 39050
 • Merkez Kavaklı: 39060
 • Merkez Kocahıdır: 39100
 • Merkez Köyler: 39160
 • Merkez Üsküp: 39070

*Kofçaz posta kodu : 39700

 • Kofçaz Kofçaz: 39700
 • Kofçaz Köyler: 39700

Kofçaz; Kırklareli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 16 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; kuzeyden Bulgaristan, doğu-güneyden Merkez, batıdan Edirne’nin Lalapaşa ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları Istıranca Dağları ile kaplıdır. Kuzeye akan derelerin yardığı derin vadiler, engebeli yayla düzlükleri, yüzey şekillerini oluşturur. Ortalama yükselti 400-500 m dolayındadır. Demirkapı Tepesi (538 m) en yüksek noktadır. İklim oldukça serttir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar serin geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, yağış tutarı 700 mm’dir. Meşe, kayın ve gürgen ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Orman ürünleri üretim ve pazarlaması, önemli gelir kaynakları arasındadır. Tarım sınırlı bir alanda yapılır. Buğday, yulaf, arpa, fasulye, ayçiçeği, üzüm, elma, erik, başlıca tarım ürünleridir. Az miktarda koyun ve sığır beslenir.

Advertisement

Istırancalar’ın eteklerinde, deniz düzeyinden 426 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 27 km uzaklıktadır.

*Lüleburgaz Cumhuriyet posta kodu : 39750

 • Lüleburgaz Ahmetbey: 39770
 • Lüleburgaz Büyükkarıştıran: 39780
 • Lüleburgaz Cumhuriyet: 39750
 • Lüleburgaz Evrensekiz: 39790
 • Lüleburgaz Hürriyet: 39760
 • Lüleburgaz Kırıkköy: 39860
 • Lüleburgaz Köyler: 39750

*Pehlivanköy posta kodu : 39600

 • Pehlivanköy Köyler: 39600
 • Pehlivanköy Pehlivanköy: 39600

Pehlivanköy; Kırklareli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 8 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzey ve doğudan Babaeski, güneyden Tekirdağ’ın Hayrabolu, batıdan Edirne’nin Uzunköprü ilçeleriyle çevrilidir.

Ergene Havzası’na giren ilçe toprakları, Ergene Irmağı’nın taşıdığı alüvyonla örtülü, verimli bir ovayla kaplıdır. Deniz düzeyinden 60 m yükseltisindeki ova, kuzeye doğru gidildikçe yükselir (100 m). Ergene Irmağı, doğu-batı doğrultusunda akarak ilçe topraklarından ayrılır. Batıdan gelen Ova Çayı ile kuzeyden gelen Köy Deresi, ilçe merkezinin kuzeydoğusunda birleşerek güneyde Ergene Irmağı’na karışır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, yağış tutarı 580-600 mm’dir. Orman örtüsü zayıftır. Batıda nemcil türlerden oluşan küçük ağaç toplulukları görülür. Yaygın ağaç türü meşeler, çalılaşmış verimden düşmüş durumdadır. Ormanaltı kurakçıl çalı türlerine de rastlanır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, yulaf, arpa, kurufasulye, şekerpancarı ve ayçiçeği; meyvelerden üzüm, elma, erik, yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Koyun beslenir. Merkezde ayçiçeği işleme tesisleri ve tarım araç-gereç yapım-onarım atölyeleri vardır. Üretilen şekerpancarı, yakındaki Alpullu Şeker Fabrikasında işlenir.

*Pınarhisar posta kodu : 39300

 • Pınarhisar Kaynarca: 39310
 • Pınarhisar Köyler: 39300
 • Pınarhisar Pınarhisar: 39300

Pınarhisar; Kırklareli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 16 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Demirköy, doğudan Vize, güneyden Lüleburgaz, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

ilçe toprakları dalgalı düzlüklerle kaplıdır. Yükselti kuzeye doğru artarak Yıldız (Istıranca) Dağları’na ulaşılır. Demirköy sınırındaki Mahya Dağı (1.031 m) ilçenin en yüksek noktasıdır. Orta bölümünde Ergene Havzası’nda yükselti 150-300 m arasındadır. Sulucak Çayı, kuzeyden Mahya Dağı eteklerinden kaynaklanır, buharlaşma ve sulama nedeniyle Ergene Irmağı’na ulaşamadan suları kurur. İklim karasaldır. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer. En çok yağış ilkbahar ve kış aylarında görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, yağış tutarı 630-650 mm’dir. Dağlık alanda çam, meşe, gürgen ormanları, güneyde bozkır bitkileri görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Ergene Havzası boyunca geniş tarım alanları uzanır. Mevsim sebzeleri, yerel tüketim amacıyla yetiştirilir. Sığır ve koyun beslenir. Çimento, yağ, sabun ve un fabrikaları vardır, linyit başlıca yeraltı kaynağıdır. Pınarhisar Kalesi, Erenlek Köyü’nde Binbiroklu Hasanbaba Türbesi kalıntıları, Hamdi Hatun ve Sıdıkağa camileri tarihsel eserlerdir.

Kırklareli-Vize, Saray-İstanbul Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 280 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 30 km uzaklıktadır.

Advertisement

*Vize posta kodu : 39400

 • Vize Çakılı: 39410
 • Vize Kıyıköy: 39480
 • Vize Köyler: 39400
 • Vize Sergen: 39460
 • Vize Vize: 39400


Leave A Reply