Kırklareli İlinin Kuruluşundan Günümüze Tarihçesi ve Tarihi Yerleri Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Kırklareli ilinin kuruluşundan günümüze tarihi, tarihçesi. Kırklareli ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

1940′larda Kırklareli

1940′larda Kırklareli

KIRKLARELİ TARİHİ; Yöreye İÖ 1200’de Balkanlardan gelen Traklar yerleştiler. İÖ 8-6. yüzyıllar arasında Yunan kolonizasyon çağında Traklar ile Yunanlılar arasında uzun savaşlar oldu, ancak Yunanlılar bu bölgede siyasal egemenlik kuramadılar. Trakların Odrisler kolu bu bölgede bir devlet kurdu ve uzun bir süre varlığını sürdürdü. Pers Kralı Darius İÖ 513’teki İskit Seferi’nde Vize’ye geldi. Merkezi Vize olmak üzere Trakya Satraplığı’nı kurdu. İÖ 480-479’da Perslerin Yunanlılara yenilerek geri çekilmesinden sonra, Odrisler duruma yeniden egemen oldular. Makedonya Kralı II. Philippos İÖ 4. yüzyıl ortalarında Odrisleri yenerek bölgeyi ele geçirdi.

Hellenistik krallıklar döneminde birkaç kez el değiştiren Kırklareli Bölgesi’ni İÖ 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Galatlar işgal etti. İÖ 168’de Roma’ya bağlandı ve merkezi Perinthos (Marmara Ereğlisi) olmak üzere bir Roma eyaleti kuruldu. Roma İmparatorluğumun ikiye ayrılmasından sonra (395), Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalan bölgede, bu dönemde bazı önemli kentler kuruldu. Bunların başında İmparator Claudius tarafından (395-408) kurulan Claudioppolis (bugünkü Lüleburgaz) gelir. Kırklareli’nin de Hristiyanlığın yaygın olduğu bu dönemde kurulduğu sanılır. Çünkü kentin bilinen ilk adı Saranta Ecclesies (Kırk Kilise)’dir. 378’de Gotlar, Roma Ordusu’nu ağır bir yenilgiye uğratarak, tüm Trakya’yı istila ettiler.

Buna 447’de Büyükçekmece’ye kadar ilerleyen Attila’nın komutasındaki Hunların istilası izledi. Ancak bu istilalar çok uzun sürmedi. Avarlar 602’de Çorlu’ya kadar, içinde Kırklareli de olmak üzere tüm Trakya’yı ele geçirdiler. Bulgar Ordusu 812’de Edirne’ye kadar ilerlediler. 1204’te Latinler’in İstanbul’u işgalinden sonra, Kırklareli de Latinlerin eline geçti. İznik İmparatorluğu 1235’lerde bölgeyi ele geçirdi. Osmanlılar Edirne’nin fethinden (1362) hemen sonra Kırklareli üzerine yürüyerek burasını da aldılar. Bu ilk fetihten sonra kent yeniden Bizans’ın eline geçti. I. Murat 1369’da Pınarhisar ve Vize ile birlikte Kırklareli’ni de kesin olarak Osmanlı topraklarına kattı. Fetihten sonra merkezi Sofya olan Rumeli Eyaleti’nin bir sancağı durumuna getirildi. Kırklareli’ni 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslar işgal etti.

Kent 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Bulgaristan’a verildiyse de, 13 Temmuz 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması ile yeniden Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Balkan Savaşı’nda Bulgarların saldırısına uğrayan kent, kendini savunduysa da 22 Ekim 1912′ de işgalden kurtulamadı. 8 Temmuz 1913’te geriye alındı. 31 Mart 1920’de Lüleburgaz’da bir kongre toplanarak savaşı sonuna kadar sürdürme kararı alındı. 25 Mayıs’ta seferberlik ilan edildi. Yunanlıların Tekirdağ’ı işgal etmeleri üzerine Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kırklareli’ne taşındı. Temmuz sonlarında bölge Yunanlılar tarafından işgal edildi. Türk kuvvetlerinin Yunanlıları İzmir’de denize dökmesinde ve Mudanya Mütarekesi‘nin imzalanmasından hemen sonra Yunanlılar Kırklareli’ni boşalttılar. 10 Kasım 1922’de Türk askeri kente girdi. Kırklareli Cumhuriyetin ilanından sonra il yapıldı ve 20 Aralık 1924 tarih ve 537 sayılı yasayla kentin adı resmen Kırklareli oldu.

TARİHSEL ESERLER.

Kentin en eski yapı topluluğu Hızır Bey Külliyesidir. 1383’te Kösemihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı. Cami, hamam ve arastadan oluşur. Minaresi kuzeybatı köşesindedir. Kare kaideli ve tek şereflidir. Hamam çarşı içindedir. Camiye vakıf olarak yapıldı. Arasta 1383’te yapıldı. 12 dükkânı vardır. Kadı Emin Ali Çelebi ya da Kadı Camisi 1568-1569 arasında yapıldı. Kuzeybatıdaki minaresi kaim gövdeli ve tek şerefelidir. Yapımına II. Bayezit (1481-1512) döneminde başlanan Bayezit Camisi’ni (Paşa Camisi) 1593’te Güllabi Ahmet Paşa tamamlattı. Avluda Ahmet Paşa’nın mezarı da vardır.

Advertisement

Belediye Sarayı yanındaki Kapan Camisini 1640’ta Karaca İbrahim Bey yaptırdı. Minaresi tek şerefelidir. Kentte günümüze kadar ulaşabilen hanlar da vardır. Gümrük Hanı, Kadı Camisi karşısındadır. 1574’te yapıldı. Salıyeri Hanı 14. yüzyılda yapıldı yıkık durumdadır. Kentin tarihsel çeşmeleri de vardır. Kadı Çeşmesi 1568’de yapıldı. Kapan Çeşmesi’ni 1771’de Hacı Hasan Ağa yaptırdı. Ayrıca Kayyumoğlu Çeşmesi (1768), Çukur Çeşme (1698, Büyük Camı Çeşmesi (Alman Çeşmesi) de tarihsel çeşmelerdir. 1929’da Kenan Yon-tunç’un, 1971’de Rahmi Artemiz’in yaptığı Atatürk Anıtı vardır. Kırklar Şehitliği Anıtı da 1960’da yapıldı. Kırklareli’nin alınışı sırasında şehit olan akıncıların anısına yapılmıştır.


Leave A Reply