Kirman Selçukluları Tarihi

0

Kirman Selçukluları Devleti özellikleri, tarihi, hükümdarları, savaşları hakkında bilgi.

selcuklular

Advertisement

Kirman Selçukluları; Bu kol, Çağrı Bey’in oğlu Kara Arslan Davut Bey’in, 1043’te Kirman’ı ele geçirmesinden sonra, soyundan gelen hükümdarlarca yönetildi. Uzun süre büyük sultan adına hutbe okutan ve ona bağlı olan Kirman Selçukluları, zaman zaman ayaklanmalara da kalkıştılar. Bu yüzden, 1073’te, Kavurd, Melikşah tarafından öldürtüldü. Kavurd’un öldürülmesinden sonra, Kirman Selçuklularının başına oğlu Kirmanşah geçti. Bu dönemde Melikşah, Kirman Selçuklularının işlerine karışmaktan uzak kalmadı. Kirmanşah’ı, bir süre sonra onu da uzaklaştırıp yerine Turanşah’ı melikliğe atadı. 1092’de Melikşah ölünce Turanşah, bağımsızlığını ilan etti. Ulema Turanşah’ın yanında yer alınca, İran-şah, Kirman’dan ayrılmak zorunda kaldı. Turanşah’ın ölümünden sonra Arslanşah hükümdar oldu. Arslanşah, 1101-1141 arasında kırk yıl başta kaldı. Sultan Sencer’e bağlı olarak devleti parlak bir biçimde yönetti. 1141’de yerine yeğeni Mugisüttin Muhammet geçti. Onun 1156’ya kadar süren hükümdarlığından sonra oğlu Muhyittin Tuğrulşah, 1169’a kadar düzenli bir devlet yönetimi sergiledi. Tuğrulşah’ın eğlenceye düşkünlüğü atabeylerin yönetimde etkinliklerinin artmasına yol açtı. Bu dönemde Oğuzların Reisi Dinar Bey, Tuğrulşah’ın oğullarının yönetim kargaşası içine sürüklendikleri Kirman’da egemenliği eline aldı. 1187′ de Melik Muhammetşah (II.), Dinar’a karşı ağır bir yenilgiye uğrayınca, ülkesini yitirdi. Böylece Kirman Selçukluları sona ermiş oldu.


Leave A Reply