Kırmızı Başlıklı Kızın İngilizce Özeti (Little Red Riding Hood)

22
Advertisement

Kırmızı Başlıklı Kız (Little Red Riding Hood) masalının ingilizce olarak özeti. İngilizce Kırmızı Başlıklı Kız masal özeti.

Kırmızı Başlıklı Kız

Little Red Riding Hood

The Brother’s Grimm version of the traditional tale “Little Red Riding Hood” is a story about a girl who wears a red riding hood and who is asked by her mother to take some food to her ailing grandmother who lives across the woods. Little Red Riding Hood, who is quite young, walks from her house, through the woods from her house to her grandmother’s house, carrying a basket of food. On the way to her grandmother’s house, she meets a wolf. The wolf asks her many questions about what she’s doing and where she’s going. After a bit, the wolf goes on his way, leaving Red Riding Hood to continue on her way alone.

Once at her grandmother’s house, Little Red Riding Hood, notices that her grandmother looks different. Her grandmother’s eyes, ears, nose, and teeth are much bigger than she remembers. After a long conversation about the “grandmother’s appearance,” the wolf, who had eaten Little Red Riding Hood’s grandmother and had dressed in her clothing, jumps from the bed and eats Little Red Riding Hood. At the very end of the story, a hunter comes by the grandmother’s house. The hunter cuts the grandmother and Little Red Riding Hood from the wolf’s stomach and they are removed alive.


22 yorum

  1. ÇEVİRİSİNİ YAZDIM on

    Geleneksel öykünün “Küçük Kırmızı Başlıklı Kız” ın Brother’in Grimm versiyonu, kırmızı bir sürüş kapağı giyen ve annesinin, ormanda yaşayan hasta olan büyükannesine biraz yiyecek götürmesini isteyen bir kız hakkında bir hikaye. Oldukça genç olan Kırmızı Başlıklı Kız, evinden ormanın arasından, büyükannesinin evine, bir sepet taşıyan ormanda yürür. Anneannesinin evine giderken, ne yaptığına ve nereye gittiğine dair birçok soruyu soracak bir kurdla karşılaşır. Biraz sonra Kurt yoluna devam ediyor ve Red Riding Hood’u yalnız yola devam ettiriyor.

    Bir zamanlar anneannesinin evinde olan Küçük Kırmızı Başlıklı Kız, büyükannesinin farklı göründüğünü fark eder; gözleri, kulakları, burunları ve dişleri hatırladığından daha büyüktür. “Anneannin görünümü” ile ilgili uzunca bir konuşmanın ardından, Küçük Kırmızı Başlıklı Kızın büyükannesini yedi ve giyim eşyalarını giymiş olan kurt, yatağın üzerinden atladı ve Küçük Kırmızı Başlıklı Kız’ı yiyor. Hikâyenin sonunda, bir avcı büyükannesinin evinde gelir ve büyük anneyi ve Küçük Kırmızı Başlıklı Kız’ı kurdun karnından keser ve canlı olarak çıkarılır.

Reply To nurdan Cancel Reply