Kırşehir İli Hakkında Bilgi

0

Kırşehir ili nerededir? Kırşehir ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

kirsehirKırşehir;
Yüzölçümü: 6.570 km2.
İlçeleri: Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur.

Advertisement

İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kent. 33°25′ – 34°43′ doğu boylamlarıyla, 38°49′ – 39°48′ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları; kuzey ve doğudan Yozgat, Nevşehir, güneyden Aksaray, batıdan Kırıkkale, Ankara illeriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Kırşehir İli, Kızılırmak ve Delice Irmak vadileri arasında uzanan, İç Anadolu Yaylası’nın bir bölümünü oluşturan ve ortalama yükseltisi 1.000-1.100 m arasında değişen yüksek düzlükler üzerinde yer alır. Yer şekilleri ikinci ve üçüncü jeolojik dönemlerden bu yana süregelen ırmak aşınımı sonucu ortaya çıkmıştır. Yine bu olgu sonucunda, derin vadilerin alüvyonla dolmasıyla geniş, verimli ovalar doğurmuştur. Dağlar, yüzölçümün % 17’sini kaplar. Irmak vadileri boyunca 500-1.000 m dolayındaki yükseltiler, orta bölümde 1.000-1.200 m arasında değişen bir yayla düzlüğüne dönüşür. Yaylanın güneybatı ucunda, yükseltisi 1.800 m’ye ulaşan dağlar yer alır. Baran Dağı (1.808 m), Kargasekmez Dağı (1.712 m), Çiçek Dağı (1.609 m), Armutlu Dağı (1.557 m), Cemele Dağları (1.555 m), Aliöllez Dağı (1.528 m), Naldöken Dağı (1.504 m), kuzeydoğuda Kırlangıç Dağı (1.472 m), Kızıldağ (1.341 m).

Kırşehir masifi adı verilen yüksek düzlükler üzerindeki dağlar, ırmaklarla derin biçimde yarılmışlardır. Dağlar dışında uzanan yaylalar, yüzölçümün % 64.5’ini içerir. Irmaklar, güneybatıda Kızılırmak’a kuzeydoğuda Kızılırmak’ın kolu Delice Irmak’a dökülür. Kızılırmak’ın üzerindeki Hirfanlı ve Kesikköprü barajlarından elektrik enerjisi üretiminde yararlanılır. Çok sayıda küçük dere arasında en önemlisi, Kaman’dan doğan ve Delice Irmak’a katılan Kılıçölü’dür. İlin tek gölü, doğuda Seyfe Gölü’dür (15 km2). Çöküntü alanının tabanında oluşan,deniz düzeyinden 1.100 m yükseltide, en derin yeri 5 m olan gölün suları çok tuzlu olup, yazın suların çekilmesi sonucu çevresi bataklık bir görünüm alır. Tuzluluk nedeniyle topraklar çorak yapıdadır. Hirfanlı Baraj Gölü (263 km2) ile Kesikköprü Baraj Gölü’nün (65 km2) yanı sıra, Kızılçölü Deresi üzerindeki Çoğun Baraj Gölü daha küçük çapta bir yapay göl alanı oluşturur. Çoğun, Güzler, Malya (Seyfe) ovaları, ilin en verimli topraklarıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü; Karasal iklimin ilde; kışlar sert, soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak, ilkbahar yağmurlu geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11.3°C, en soğuk ay ocak, en sıcak temmuzdur. Yıllık ortalama yağış tutarı 378.7 mm, en yağışlı aylar aralık, ocak, şubat ve en az yağışlı aylar ağustos ve eylüldür.

Advertisement

Egemen doğal bitki örtüsü bozkırdır. Hayvan otlatma, yeni tarım alanları kazanma, aşırı kullanma sonucu doğal orman örtüsü gerilemiş, verimden düşmüş ve birçok yerde ortadan kalkmıştır. Çiçek Dağı’nın kuzey yamaçlarında seyrek ve düşük verimli meşe toplulukları göze çarpar. Vadi tabanları, ırmak boylarında kavak ve söğüt ağaçları yetiştirilmekte, il düzeyindeki ağaçlandırma çalışmalarıyla yeni orman alanlarının kazanılması amaçlanmaktadır.

Ekonomisi; Kırşehir’in temel gelir kaynaklan, tarım ve hayvancılık etkinliklerine dayanır. Yağış azlığının, tarımsal üretim üzerindeki sınırlayıcı etkisini azaltabilmek ve üretimi artırabilmek amacıyla 1970’lerde başlatılan sulama yatırımlarının olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır. İl yüzölçümünün % 35.3’lük bölümünde ekim yapılır. Ekilen alan ve elde edilen ürün içerisinde en büyük payı tahıllar alır (buğday, arpa, çavdar, yulaf). Onu baklagiller (nohut, fasulye, mercimek), şekerpancarı, ayçiçeği, soya, patates, soğan izler. Meyveciliğin eski bir geçmişi vardır (üzüm, dut, kayısı, erik, iğde, kiraz, şeftali, vişne, zerdali). Sebze üretimi, yerel tüketime dönüktür. Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra kümes hayvancılığı ve arıcılık da önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda il genelinde gelişme gösteren orman ağaçlandırma ve giderek yaygınlaşan kavakçılık çalışmaları için fidan üretimi amacıyla 1965’te kurulan Kırşehir, Orman Fidanlığı’nda; kavak, karaçam, meşe, akçaağaç, karaağaç, dişbudak ve bölgenin yetişme özelliklerine yoğun çeşitli orman ağacı fidanları üretilir. Kocabey’de çevre halka örnek olmak ve araştırma yapmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından kavaklıklar kurulmuştur. Malya Tarım İşletmesi, çeşitli, tarımsal etkinlikleriyle üretim ve eğitim yönünden çevreye destek olur.


Leave A Reply