Kısa Pepin Kimdir?

0

Kısa Pepin kimdir? Kısa Pepin hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

kisa-pepinKısa Pepin;Frank kralıdır (Jupille 715’e doğru – Saint-Denis 768).

Advertisement

Charles Martel’in küçük oğludur. Babasının 741’de ölümünden sonra saray nazırı oldu. Bu görevi 741-751 arasında sürdürdü. 741-743 arasında kardeşi Şarlman (Charlemange) ile birlikte ülkeyi yönetti. Babalarının ölümünden sonra krallık sınırları içinde başgösteren ayaklanmaları kardeşiyle birlikte bastırdı. Krallığın başına Merovenj Hanedanından birinin geçmesini uygun görmeleri üzerine 743’te III. Childerich kral oldu. 751’de III. Childerich’i tahtan indirdi ve kendini soylular meclisine Frank kralı seçtirdi. Böylece Karolenj Hanedanı’nı kurdu.

454’te Galya’ya gelen Papa II. Stephanus onu bir kez daha kutsayarak Lombardlara karşı kendisine yardımcı olmasını sağladı. Böylece Franklarla Lombardlar arasındakurulu geleneksel dostluk politikası son buldu. Lombardların elinde bulunan Orta İtalya topraklarını papaya bağladı. Bundan sonra değişik Germen halklarını krallığına bağladı. Septimania’yı Müslümanlardan aldı. Dük Waifre ile 760-768 arasında yaptığı uzun süreli savaştan sonra Akitanya’yı (Aquitania) topraklarına kattı. Ölümünden önce topraklarını oğulları Carloman ve Charlemagne arasında paylaştırdı.


Leave A Reply