Kısaltmalar ve Kısaltmalara Örnekler

0
Advertisement

Kısaltmalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kısaltmalara örnekler ve belli başlı kısaltmaların yer aldığı sayfamız.

KısaltmalarBazı unvan, kurum adı, terim vs. gibi uzun kelimelerin, ilk harfleri, ya da birkaç harfi alınarak, bütünü anlatmak için kullann lan sisteme «kısaltma» denir: B. (Bay), Bn. (Bayan); Dr. (Doktor); Prof. (Profesör); B.M.M. (Büyük Millet Meclisi); M.E. Bkn. (Millî Eğitim Bakanlığı) gibi.

Bu kısaltmalar her dilde, kendi kelimelerine göre, ayrı ayrı olabileceği gibi, milletlerarası kullanılan kısaltmalar da vardır. Örnek: N.A.T.O (North Atlantic Treaty Organization = Kuzey Atlantik Antlaşma Teşkilâtı); U.N.E.S.C.O. (United Nanitons Educatio-nal, Scientific and Cultural Organization = Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Teşkilâtı).

Birçok bilim dallarında terimler, birimler de kısaltmalarla gösterilir :AI. (alüminyum) Kg. (kilogram) gibi.

A.A. — Anadolu Ajansı

A.B.D. — Amerika Birleşik Devletleri

Advertisement

Alb. — Albay

Apt. — Apartman

As. — Askeri

As. — Asistan

As. İz. — Askeri İnzibat

Astğm. — Asteğmen

Advertisement

A.Ü. — Ankara Üniversitesi

B. — Bay

B. M. — Birleşmiş Milletler

B.M.M. — Büyük Millet Meclisi

Bn. — Bayan

Bnb. — Binbaşı

Cad. — Cadde

D.D.Y. — Devlet Demiryolları

Doç. — Doçent

Dr. — Doktor

D.T.C.P. — Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Advertisement

E.B.K. — Et ve Balık Kurumu

Gn. Kur. — Genel Kurmay

İ. E. T. T. — İstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel (İdaresi)

İst. — İstanbul

İ. Ü. — İstanbul Üniversitesi

Koll. Şti. — Kollektif Şirketi

Korgnl. — Korgeneral

Krş. — Kuruş

Ltd. — Limited

Mah. — Mahallesi

M. Ö. — Milâttan önce

Advertisement

Hr. — (Almanca) Herr = Bay

Fr. — (Almanca) Frau = Bayan

Prl. — (Almanca) Frâulein = Bayan (genç kız)

M. — (Fransızca) Monsieur « Bay

Mme. — (Fransızca) Madame = Bayan

Mile. — (Fransızca) Mademoiselle = Bayan (genç kız)

Mr. — (İngilizce) Mister = Bay

Mrs. — (İngilizce) Mistress = Bayan

Miss. — (İngilizce) Miss = Bayan (genç kız)

Mrşl. — Mareşal

M. S. — Milâttan Sonra

Advertisement

M.T.A. — Maden Teknik Arama (Enstitüsü)

No. — Numara

Ord. Prof. — Ordinaryüs Profesör

Orgnl. — Orgeneral

Ort. — Ortaklık

P.K. — Posta Kutusu

Prof. — Profesör

P.T.T. — Posta, Telgraf, Telefon

Sok. — Sokak

S.S.C.B. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Şti. — Şirketi

Advertisement

T.A.O. — Türk Anonim Ortaklığı

T.A.Ş. — Türk Anonim Şirketi

T.B.M.M. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

T.C. — Türkiye Cumhuriyeti

Tel. — Telefon

Tğm. — Teğmen

T.D.K. — Türk Dil Kurumu

T.H.Y. — Türk Havayolları

T.H.K. — Türk Hava Kurumu

T.M.O. — Toprak Mahsulleri Ofisi

T.T.K. — Türk Tarih Kurumu

Advertisement

Tuğgnl. — Tuğ General

Tümgnl. — Tümgeneral

Üstğm. — Üsteğmen

Vet. — Veteriner

Yrb. — Yarbay

Yzb. — Yüzbaşı

v.b.; v.s. — Ve benzerleri; vesaire

NATO. — North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşma Teşkilâtı)

S.O.S. — Fransızca «secours» = (imdat) kelimesinden: Telsizle istenen yardım işareti

UN, — United Nations (Birleşmiş Milletler)

UNESCO. — United Nations Edu-cational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı)

Advertisement

U.S.A. — United States of Amerika (Amerika Birleşik Devletleri)


Yorum yapılmamış

Leave A Reply