Kısaltmaların Yazımı Konu Anlatımı

0

Kısaltmaların yazılmasında uyulması gereken kurallar nelerdir? Kısaltmaların yazılışı örneklerle konu anlatımı.

Kısaltmaların Yazımı

A. Kısaltmalar genellikle sözcüklerin ilk harfleri alınarak yapılır. Özel isimlerin kısaltmaları büyük harfle, özel isim olmayan sözcüklerin kısaltmaları küçük harfle başlar.

> Ank. ist. Prof. Malik Bey …

> kg, g, m …

B. Birden fazla sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adları, her sözcüğün ilk harfi alınarak kısaltılır. Bu kısaltmalar büyük harfle yazılır ve kısaltmaları oluşturan harflerden sonra nokta konmaz.

> TBMM, TDK, THY, GAP …

C. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

> TDK’den, THY’de, TRT’den…

D. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.

> cm’yi, kg’darı, mm’den…

E. Kısaltması büyük harfle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır.

> NATO’dan, TÜBİTAK’ın…

F. Ölçü, para ve yönlerin adları noktasız yazılır.

> cm (santimetre), g (gram), mm (milimetre), TL (Türk Lirası)

UYARI

Kimi kısaltmalarda kısaltma harflerinden sonra nokta konur. Sonunda nokta olan kısaltmalar kesme işareti ile ayrılmaz.

> c. (cilt), s. (sayfa), bk (bakınız)…

> Alm.dan, ing.yi, vb.leri


Leave A Reply