Kişi Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kişi ne anlama gelir? Kişi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer
“Sınıfta, sürekli olarak numarası yaramazlar listesinin başına yazılan kişi bendim.” – A. Kutlu
2. dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs
“Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi).”
3. edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse
4. Eş, koca
5. Erkek
Adam başına
Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi gösteren ek, şahıs eki: Geldi-m, gelmiş-sin gibi
1. isim İnsanoğlu, insan
2. Soylu kimse
Soylu
“Ben beyzade, kişizade / Her türlü dertten topyekûn azade” – B. R. Eyuboğlu
Kişinin yerine kullanılan zamir, şahıs zamiri
“Ben, sen, o, biz, siz, onlar.”
Bütün insanları göz önüne alan
1. sıfat Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen, zata mahsus
2. Şikâyeti, isteği vb.ni ilgili makama bildirmek üzere gönderilen yazının taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim
Başkahraman
1. isim Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
2. hukuk Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf
1. isim Hukuk bakımından birey
“Anayasa Mahkemesi kararları idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” – Anayasa
2. Kimse olarak var olan kişi
Kadın
“Gelgelelim delikanlı meteliksiz, hatun kişi çok zengin bir adamın karısı.” – N. Hikmet
Bulunduğu ülkenin yasa ve düzenlemelerine uymadığı durumda ilgili devletçe çalışması istenmeyen diplomat, istenmeyen adam
Sağlam, güvenilir, doğru bilgiler edinilen kimse
Hukuk bakımından bireylerin veya malların topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık
Fiil çekiminde teklik ve çokluk üçüncü şahıs biçimi, gaip
“bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek isteyen, arkadaşının kimliğine bakmalıdır” anlamında kullanılan bir söz
“iyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur” anlamında kullanılan bir söz
“bir kimsenin toplum içinde yücelmesi de alçalması da karısına bağlıdır” anlamında kullanılan bir söz
“bir kimse kimi zaman tedbirsizliği yüzünden öyle yanlış iş yapar, başını öyle derde sokar ki böyle bir kötülüğü başkaları ona yapamaz” anlamında kullanılan bir söz


Leave A Reply