Kısmet Nasip İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Kısmet Konulu

0
Advertisement

İçinde ve anlamında kısmet, nasip kelimeleri olan atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin açıklamaları ve anlamları. Kısmet hakkında atasözleri ve açıklamaları

Kısmet Nasip İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Kısmet Nasip İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “Allah kulunu kısmeti ile yaratır”
  bu dünyada herkesin dar veya geniş, bir geçim yolu vardır.
 • ” balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer”
  güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünenin değil kısmeti olanın eline geçer.
 • “baykuşun kısmeti ayağına gelir”
  Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz, kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar.
 • ” her kaşığın kısmeti bir olmaz”
  herkesin talihi, kazancı bir değildir.
 • “kısmet gökten zembille inmez”
  çalışmayanın kısmeti olmaz.
 • kısmet ise gelir Hint’ten Yemen’den, kısmet değilse ne gelir elden
  Tanrı bir şeyi size kısmet etmişse o mutlaka size gelir, kısmet etmemişse yapacak bir şey yoktur.
 • ” kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar”
  kişi ne kadar çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır.
 • “kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır”
  Tanrı kendisine kısmet vermemiş olan yaratık, yararlanılacak şeyi elde etmek kolaylaştığı zaman, başka bir işle uğraştığı için bundan yoksun kalır.
 • ” kısmetten fazlası olmaz”
  kişi ne kadar çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır.
 • “misafir kısmeti ile gelir”
  misafirin geldiği evde ya yiyecek bulunur veya beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek gelir.
 • “misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır”
  Tanrı, misafirin yediğinden kat kat fazlasını, misafir ağırlıyor diye ev sahibine verir
 • “gelini ata bindirmişler “ya nasip” demiş”
  kesin sonuç alınmadan hiçbir işe olup bitti gözüyle bakılmaz.
 • “kuşa süt nasip olsa anasından olurdu”
  1) yaradılışı bir şeyden yararlanmasına elverişli olmayan kişi ne kadar çabalasa o şeyden yararlanamaz; 2) kişi en yakınından sağlayamadığı faydayı başkasından hiç sağlayamaz.

Nasip Nedir? Sözlük Anlamı

“Nasip”
1. Birinin payına düşen şey
2. Bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey
“Türk’e ve Türk vatanına bir kurtuluş nasip ise onu gene Mehmetçiklerden beklemeliyiz.” – A. Gündüz
3. Kısmet, talih, baht
“Her insanın bu yaşlardaki nasibi yalnızlıktır.” – A. M. Dranas
4. Günlük kazanç

“nasip almak”
Bektaşilikte tarikata girme töreni yapılmak

“nasip etmek ”
1. fırsat vermek
2. eriştirmek
“Allah bana o rezaletle gelmeyi nasip etmesin, ölmek daha iyi.” – H. E. Adıvar

“nasip olmak ”
1. fırsat düşmek, elvermek
“Günlerden bir gün bu güzel gemilere binme nasip oldu.” – B. R. Eyuboğlu
2. mutluluk veren güzel şeylere erişmek, ulaşmak, kavuşmak
“Hiçbir erkeğe nasip olmadığını iddia edeceğim hayat, hep kaçamaklarla dolu idi.” – R. H. Karay

Advertisement

“nasibini almak ”
güzel, hoşa giden bir şeyden kısa bir süre de olsa yararlanmak, sebeplenmek
“Herkes ondan haz veya hüzün, kendi nasibini alırdı.” – A. Ş. Hisar


Leave A Reply