Kıta (Anakara) Nedir? Dünyada Kaç Tane Kıta Vardır?

0

Kıta (anakara) nedir? Yeryüzünde kaç tane kıta vardır, isimleri ve özellikleri nelerdir? Dünyadaki kıtalar, hakkında bilgi.

dunyaKıta (Anakara); yeryüzündeki büyük kara parçalarından her biridir. Tüm kıtalar hemen hemen birbirinden ayrı kara parçaları olmakla birlikte Avrupa ile Asya, aynı kara parçası üzerinde bulunduklarından kimi coğrafyacılara göre Avrasya olarak adlandırılır. Ural Dağları, bu iki kıtayı birbirinden ayırır. Yüzölçümünün büyüklüğüne göre yeryüzünde 6 kıta vardır.

Advertisement

Asya (44.000.000 km2),
Amerika “Kuzey ve Güney” (42.000.000 km2),
Afrika (30.000.000 km2),
Antartika (13. 000.000 km2),
Avrupa (10.094.000 km2),
Okyanusya (9.000.000 km2).

Okyanusya’yı oluşturan başlıca kara parçası Avustralya’dır. Yeryüzünün % 71’ini denizler ve göller, % 29’unu ise karalar oluşturur. Kıtaların büyüklükleri birbirine eşit olmadığı gibi yeryüzündeki dağılımları da dengeli değildir. Karaların büyük çoğunluğu kuzey yarıkürededir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın tümü kuzey yarıkürede; Afrika’nın yarıdan çoğu, Güney Amerika’nın bir bölümü, Antartika ve Okyanusya güney yarıkürede yer alır. Ayrıca bir kıta görünümündeki Grönland Adası da kuzey yarıkürededir. Antartika dışında tüm karalarda yerleşim vardır. Günümüzde Antartika’da çeşitli devletlere ait araştırma merkezlerinde çalışan çok az sayıda insan yaşar.

Bir kurama göre, kıtaların bugünkü durumu geçmişte böyle değildi. Büyük bir olasılıkla binlerce yıl önce tüm karalar birbirine bağlıydı. Örneğin, geçmişte Afrika, Güney Amerika, Avustralya, Hindistan ve Antartika’nın tam bir kara parçası oluşturdukları, kuzey yarı kürede Asya, Avrupa ve Grönland Adası ve Kuzey Amerika’nın da birbirlerinden açık olmakla birlikte kara bağlantıları olduğu ileriye sürülür. Örneğin, Güney Amerika’nın batısındaki çıkıntı, Afrika’nın batısındaki Gine Körfezi’ne tam bir kenetlenme gösterir. Bunun yanı sıra, sözü edilen karalarda yaşayan bitki ve hayvanların ortak özellikler göstermeleri bu kuramı doğrular yöndedir. 200 milyon yıl öncesine ait fosillerde de bu ortak özellikler saptanmıştır. Ayrıca okyanus diplerin-deki volkanik oluşumlar da kıtaların kaymakta olduğunu gösterir. Atlas Okyanusunun ortasında kuzeyden güneye doğru volkanik bir sırtın bulunması, Avrupa ile Amerika’nın yılda birkaç cm. birbirinden uzaklaştığı hesaplanmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply