Kıtalar ve Okyanusların Tarihsel Süreçte Değişen Önemi

0

Kıtalar ve okyanusların tarihsel süreçte önemi nasıl değişmiştir? Kıtalar ve Okyanuslar önemi , özellikleri Hakkında bilgi.

Kıtalar ve Okyanusların Tarihsel Süreçte Değişen Önemi

Ondokuzuncu yüzyılın sonunda dünya topraklarının tamamına yakını, çoğu Avrupalı olan sömürgeci devletler arasında bölüşülmüştür. Sömürge döneminin sona ermesi ve daha sonra Sovyet blokunun yıkılmasıyla devletlerin sayısı sürekli artış göstermiştir. 1945’te dünyada 78 devlet varken günümüzde uluslararası düzeyde tanınan 192 devlet vardır. Bu siyasal parçalanma, çatışmalara ve gerilimlere de yol açmaktadır.

Advertisement

uc-kita

UYARI!

Ülke sınırlarının çoğalması, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları giderek artırmaktadır. Örneğin; Ortadoğuda yaşananlar.

Dünya, günümüzde devletleri, toplumları ve şirketleri karmaşık bir ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkiler sistemi içinde bir araya getiren bir bütün olarak işlemektedir. Bugünkü sistem, siyasal olarak 19. yüzyılda Afrika ve Asya topraklarının Avrupalı güçlerin arasında paylaşımı sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu paylaşımda teknolojik yenilikler ve ulaşımdaki ilerlemeler yardımcı olmuştur. Bunun sonucunda Avrupalı güçlere 20. yüzyılın başında ABD ve Japonya’da katılır.

Advertisement

Dünya devletleri, günümüzde egemenlik haklarını zayıflatan, uluslararası ve uluslar ötesi üç dış güç alanıyla uyum içinde olmak zorunda kalmıştır.

Bunlar;

**Politik alan
-Birleşmiş Milletler
-Avrupa Birliği
***Ekonomik alan
***Kültürel alan
-Dinler
-Medya


Leave A Reply