Kitaplar Hiç Solmayan Bitkilerdir Konulu Kompozisyon Örneği

0

Kitaplar Hiç Solmayan Bitkilerdir konulu kompozisyon örneği. Kitapların önemi ve ölümsüzlüğü konulu yazı, kompozisyon, örneği.

Açıklama Yapmak İçin izlenecek Yol:

Kitaplarla ilgili diğer sözde onların insan hayatında oynadığı büyük role değinilmek istenmişti. Dikkat ederseniz yukarıdaki sözle kitabın ölmez niteliği dolaylı olarak anlatılmak istenmiştir. Bu arada mecaz anlamlarla esas konular arasında daima mantıklı bir yakınlık bulunduğunu hatırdan çıkarmayınız.
Konumuzun düşünce düzenini şu şekilde uygulayabiliriz :

1 — Bitkilerin nitelikleri (görüş ve fayda yönünden),
2 — Bu niteliklerden hareket ederek kitaplarla bitkiler arasında anlam ilişkisi (Tabiat – bitki, insan-kitap ilişkisi),
3 — Genel bir yargı veya ders.

Kitaplar Hiç Solmayan Bitkilerdir

Kitaplar Hiç Solmayan Bitkilerdir;

Bitkiler, gerek tabiata verdikleri renk ve ahenk gerek faydaları yönünden tabiatın en gerekli canlıların-dandır. Bitkisiz bir tabiat renksiz, cansız, kuru bir görünüme sahiptir; bir çöldür, bir açlıktır, çıplaklıktır. Bir yerde hayatiyetin ilk belirtileri bitkilerdir; yeşerirler, büyürler ve sonra bir kuraklık sebebiyle solarlar. Solanların yerini zamanla diğerleri alır. Ve böylece tabiatın ahengi sürüp gider…

Tabiatın bütünü için bitkiler ne kadar gerekliyse insanlar için kitaplar o kadar gereklidir. Her kitap dimağımızda yeni bir fikrin doğmasını, ruhumuzda güzel bir duygunun filizlenmesini sağlar. Cansız görünümlerine rağmen kitaplar sonsuz bir hayatiyete sahiptir. O sayfalar içinde bizi zaman zaman şaşkınlığa düşüren nice âlemler gizlidir.

Bitkiler yalnız görünümleriyle değil, aynı zamanda diğer canlı varlıklara da besin kaynağı oldukları için gereklidir demiştik. İnsanlar için kitaplar da aynı öneme sahiptir. Ruhumuzun ve dimağımızın doyması için kitaba, okumaya ihtiyacımız vardır. Tıpkı bitkiler gibi kitaplar da konuları, renkleri ve ifadeleri yönünden ayrı ayrı faydalar sağlarlar. Kitaptan yoksun kalmış bir ruh bitkisiz bir tabiat gibi çıplaktır, verimsizdir. Düşünceler kuru ve yavandır.

Bitkilerin aksine kitaplar hiç solmaz; yani, canlılıkları, faydaları, verimlilikleri süreklidir. Kelime kelime yerleştikleri zihinlerde, ruhlarda dünyalarını bir kat daha genişleterek verimliliklerini devam ettirirler; insanlar arasında gittikçe gelişen bir fayda silsilesi sağlarlar; etkileri ölmez.

Hayatımızın en faydalı unsurları olan kitaplar kişiliğimizi süsleyen, ona renk ve ahenk katan zenginlikler kaynağıdır. Kitaplardan asla vazgeçmeyelim.


Leave A Reply