Kıyafet İle İlgili Deyimler ve Anlamları

0

İçinde kıyafet kelimesi ve kıyafet çeşitleri geçen deyimler ve açıklamaları. Kıyafetler hakkında deyimler ve anlamları.

Kıyafet İle İlgili Deyimler ve Anlamları

görünüşü gösterişli olmak.
giysilerini yenilemek.
birine, haberi olmadan kötü duruma düşürücü davranışta bulunmak: “Ya başına bir çorap ördürüsrse?” -O. Kemal.
çorabın bir teli kopup örgüsü uzunlamasına açılmak.
başlayan bir iş veya birbirine bağlı birçok iş arka arkaya ve kolayca sürüp gitmek
kendi kimliğinin veya düşüncelerinin dışında başka birinin kimliğini geçici olarak taşımak veya onun düşünceleriyle ortaya çıkmak.
bir söz veya durum karşısında söyleyecek sözü kalmamak ve takdir etmek.
ayakkabı ayağını yara etmek.
bir kimsenin güvenilmez olduğunu belirten bir söz: “Nasıl aldattı beni meğer sağlam ayakkabı değilmiş.” -P. Safa.
1) konuk ayakkabılarını gidiş yönüne doğru düzgün bir biçimde sıralamak; 2) mec. bazı davranışlarla konuğu gitmeye zorlamak.
bu işle hiçbir ilgim olmadığı için söylenen sözleri kendi üzerime almadım anlamında kullanılan bir söz.
1) dengi olmayan bir kimseyle evlenmek; 2) değersiz bir kimseyi üstün bir yere geçirmek.
erkek ar, namus, erdem vb. özellikleri bulunmayan duruma düşmek.
gençken, güzelken anlamında kullanılan bir söz.
gereksiz yere üst üste ve gelişigüzel giyinmek.
özenle giyinmek: Giyinmiş kuşanmış, benim de giyinip kuşanıp hazır olmamı bekliyor. -A. Ağaoğlu.
1) tahta çıkmak; 2) kral veya kraliçe seçilmek.
hayatta azla yetinmeyi, dervişçe geçinmeyi anlatan bir söz: Toplumumuzda sanatçı-edebiyatçının bir lokma bir hırka felsefesi uyarınca yaşaması beklenir. -T. Uyar.
bir köşeye çekilip çevresiyle ilgisini kesmek.
kaba ve kalın (kumaş).
gösterilen saygının kişiliğe değil, giyim kuşam düzgünlüğüne olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz.
1) ilişkisini tamamen koparmak; 2) hiçbir şey almadan birlikteliği bitirmek, ortaklıktan ayrılmak.
Advertisement

AYRICA BAKINIZ…

ETEK İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ANLAMLARI

PABUÇ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ANLAMLARI

ÇİZME İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ANLAMLARI


Leave A Reply