Kıyamet Nedir?

0
Advertisement

Kıyamet nedir? İslami kaynaklara, İslami bilgilere kıyamet ile ilgili olarak genel ve kısaca bilgi veren yazımız.

Kıyamet

Arapça’da «ayağa kalkma» anlamına gelen bu kelime, dünyanın sonu geldiği zaman vuku bulacağına inanılan olayları ifade için kullanılır. Başka dinlerde olduğu gibi Müslümanlık inançlarına göre de, dünyanın sonu gelince, dirilme (ba’su ba’de’l-mevt) olacak, bütün insanlar dirilip Tanrı nezdinde hesap verecekler, mükâfatlarını, cezalarını göreceklerdir. O güne «Yevmu’l-Kıyâme» (Kıyamet Günü) denir.

Kıyametin yaklaştığını gösterecek bazı olaylar Kuran’da, Hadis’te (Peygamber Efendimiz’in sözlerinde), ayrıca İslâm geleneklerinde işaret edilmiştir. Kıyamet günü dirilmenin bedeni mi, yoksa ruhi mi olduğu Kelâm’da sıklıkla (İslâm felsefesinde) tartışılmıştır.


Leave A Reply