Kıyas Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kıyas ne anlama gelir? Kıyas kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir tutma, denk sayma
2. Karşılaştırma, oranlama, mukayese
3. dil bilgisi Örnekseme
“Birçok kelime türü kıyasla yapılmıştır.”
4. Tasım
karşılaştırmak, mukayese etmek
“Bütün bu vasıflarıyla tiyatroyu çocuk oyunlarına kıyas etmek çocukça bir şey görünür.” – A. K. Tecer
iki şey arasındaki ayrımın çok fazla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz
Kurala aykırılık


Leave A Reply