Kıyı İle İlgili Cümleler

0

Kıyı ile ilgili cümleler. Kıyı kelimesi içeren “Kıyı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kıyı İle İlgili Cümleler

 1. *** Antil Denizinde, kıyıdan 56 km uzaklıktadır.
 2. *** Gastein Vadisinde, aynı adla anılan derenin kıyısındadır.
 3. *** Kıyı kesimi denizin çok sığ olması nedeniyle ne gemiciliğe, ne de yerleşime elverişlidir.
 4. *** Kıyıdaki Paranagua’da yıllık ortalama sıcaklık 21°C’dir.
 5. *** Fosillerine yalnız deniz kayaçlarında rastlanan bu cins üyelerinin kıyıların açıklarındaki temiz sularda yaşadığı sanılmaktadır.
 6. *** Yerleşime daha uygun olan kıyılarda, alçak düzlüklerde, nemli ve ılıman bölgelerde nüfus yoğunluğu yüksektir.
 7. *** En kalabalık bölgeler, Nova Scotia’dan Florida’ya kadar uzanan Atlas Okyanusu kıyı düzlüğünde yer almaktadır.
 8. *** İngiliz Kolombiyası’ndan California’nın güneyine kadar uzanan ılıman ve nemli Büyük Okyanus kıyısı ile sıcak ve sulak Meksika Havzasıdır.
 9. *** Geniş iç düzlüklerde ve kıyı düzlüklerindeki geniş şeritlerde önemli petrol oluşum alanları görülür.
 10. *** Bunlar Nevada-Çavlanlar-Kıyı sistemlerinin, yoğun biçimde kıvrımlanmış olan, içlerine başka tabakaların girdiği kayaçlarıyla bağlantılıdır.
 11. *** Yataklar, ayrıca kıyı düzlüklerinin, özellikle Atlas Okyanusu ile Kuzey Buz Denizinde kıta sahanlığının altında da uzanır.
 12. *** California’daki Kıyı Sıradağlarını çevreleyen orta büyüklükteki batı havzaları oldukça zengindir.
 13. *** Kuzey uçta, Alaska’daki Prudhoe Körfezi Havzası ile Mackenzie Deltasında bulunan petrol, Kuzey Buz Denizi kıyılarının petrol potansiyelini kanıtlamaktadır.

Advertisement

Leave A Reply