Kızılay Haftası Etkinlikleri, Kızılay İle İlgili Çadır Yapımı, Etkinlik Çalışmaları

0

Kızılay Haftasında yapılabilecek, Kızılay’ın önemini ve çalışmalarını anlatan etkinlikler, el çalışmaları, Kızılay çadırı ve şapkası yapımı

Kızılay Haftası Nedir? Hakkında Bilgi

Doğal afetlerde (deprem, sel), büyük yangınlarda ve savaşlarda zor durumda kalan insanlara yardım elini uzatan kurum KIZILAY‘dır. Kızılay Haftası her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Kıılay Çadırı

1863 yılında Cenevre’de (İsviçre) uluslararası bir kongrede tüm dünyada savaşta ve barışta halka yardımcı olacak kurumlar kurulması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansa Osmanlı İmparatorluğu katılmamış fakat sonradan bu konferansta alman kararları imzalamıştır. Mecruhun-i Askir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti kurulmuştur. 1877’de yeniden örgütlenmiş ve adı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Bu dernek Birinci Dünya Savaşı’nda büyük fayda göstermiştir.

Kızılay Çadırı Kalıbı

Kızılay çadırı yapmak için kalıp

 

 

Kızılay Şapkası Kalıbı

Kızılay şapkası yapmak için kalıp

Bu dernek asıl gelişmesini Cumhuriyet’den sonra göstermiştir. Ankara’da büyük bir merkez binası yaptırılmış ve teşkilat İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır. 28 Nisan 1935 yılında adı Atatürk tarafından Kızılay olarak değiştirilmiştir.

Bugün Türkiye Kızılay Derneği’nin 700 şubesi 50’ye yakın dispanseri ve kan merkezleri vardır.

Kızılay Derneği merkezi Cenevre’de bulunan “Kızılhaç” örgütünün benimsediği “insancılık, tarafsızlık, eşitlik, birlik-bütünlük, bağımsızlık, evrensellik, gönülülük” ilkeleriyle çalışmaktadır.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

KIZILAY’IN GÖREVLERİ

A- Savaşta ya da olağanüstü durumlarda:

 • 1) Cephede ve cephe gerisinde, yaralılara yardım eder.
 • 2) Kullanılacak araç ve gereçlerle, gerekli ilaçları sağlar.
 • 3) Salgın hastalıkları önlemeye çalışır.
 • 4) Savaş bölgelerindeki çocukların ve korunmaya muhtaç kimselerin taşınmasına yardımcı olur.
 • 5) Savaş tutsaklarının sorunlarını çözmeye çalışır; değiştirilmesini sağlar.
 • 6) Yöneticilerin gerekli gördükleri yerlerde, kalıcı ve gezici hastaneler kurar.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

B- Barış Zamanında:

 • 1) Hemşire, ebe ve hastabakıcı yetiştirir.
 • 2) Hastaneler, dispanserler ve sağlık merkezleri açar.
 • 3) Kan merkezleri ve istasyonları kurarak, hastaların kan ihtiyaçlarını sağlar.
 • 4) Salgın hastalıklarla uğraşır, yayılmasını önler.
 • 5) Deprem, sel, yangın, kaza vb. gibi yıkımların (afetlerin) getirdiği ya da getireceği sorunları çözmeye çalışır.
 • 6) Yardıma muhtaç hasta, sakat ve malullere yardım eder.
 • 7) Toplu göçlerin açtığı yaraları sarmaya çalışır.
 • 8) Kurtarıcı ve ilk yardımcıları yetiştirir.
 • 9) Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardımcı olur.
 • 10) Kızılay örgütünü geliştirir, üyelerini eğitir.
 • 11) Bütün bunların yapılabilmesi için, gerekli araçları ve malzemeleri hazırlar; bağış toplar, depolar.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

C- Uluslararası Yardımlaşmalarda:

1) Savaş ve banşta, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılhaç Dernekleri Birliği ve bu birliğe bağlı ulusal derneklerle ortak çalışmalara katılır.

2) Gerekli gördüğü yerlere yardım ekipleri gönderir. Öteki ülkelerle birlikte, savaşın vie doğal yıkımların (deprem, sel, kıtlık vb.) açtığı yaraları sarmaya çalışır.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

KIZILAY’IN GELİRLERİ

 • 1) Üyelerden alman aidatlar,
 • 2) Mal ya da para olarak yapılan yardımlar,
 • 3) Müsamere, balo, konser, gezinti ve konferans gelirleri ile sergi, bayram ve dinsel günlerde yayınlanan gazete, kitap ve broşür ve takılan rozet ile pul, eşya piyangosu, zarf, kart vb. gelirleri,
 • 4) Cami, okul hastane vb. yerlere konulacak ya da dolaştırılacak bağış kutuları gelirleri,
 • 5) Hükümet, vakıflar, özel idare, belediye ve köy bütçelerinden yapılacak yardımlar,
 • 6) Sahibi bulunduğu tekel, ayrıcalık (imtiyaz) ve işletmelerinin gelirleri, (Bazı ilaçların, röntgen filmlerinin, oyun kağıtlarmın üretilmesi ve satılması ayrıcalığı Kızılay’a verilmiştir.)
 • 7) Hükümetçe Kızılay’a ayrılmış kaynaklar,
 • 8) Her türlü mallarının satış ve kira gelirleri,
 • 9) Şubelerden gelecek Genel Merkez paylan,
 • 10) Bankaya yatırılan paranın faizi. vb.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay Haftası Etkinlikleri

KIZILAY ÜYELİĞİ

18 yaşını bitirmiş ve yurttaşlık haklarına sahip herkes, Kızılay’a üye olabilir. Derneğin 4 çeşit üyesi vardır:

1) Asıl üye, 2) Sürekli üye, 3) Onursal üye, 4) Dost üye.

Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay Haftası Etkinlikleri


Leave A Reply