Kızılay Haftası Hakkında Yazı – Kızılay Nasıl Kuruldu Görevleri Nelerdir?

1

Kızılay Haftasının anlam ve önemini anlatan, Kızılay’ı tanıtan, muhtaç insanlara yardım etme fikrinin nasıl doğduğunu anlatan Kızılay Haftası yazımız

Kızılay Resimleri

Advertisement

Kızılay Haftası;

Doğal afetler dediğimiz depremlerde, sel ve su baskınlarında, önüne geçilemeyen büyük yangınlarda ve uluslar arasında çıkan savaşlarda dost elini uzatan, yaralı, kimsesiz, hasta insanlara insanlık adına yardım eden kuruluşlar arasında en önde geleni “KIZILAY“dır.

Toplu olarak yaşayan insanların çeşitli konularda birbirlerinin yardım ve ilgilerine ihtiyaçları vardır. Bu ilişki ve yardımların plânlı ve düzenli olarak yürütülmesi o toplum bireylerine daha mutlu ve güvenceli bir hayat sağlayacaktır. İnsanların hiç beklemediği anlarda Kızılay’a ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bu nedenlerle Kızılay’ı maddi ve manevi yönden destekleyip, çalışmalarıyla yakından ilgilenmeliyiz.

Kızılay’ın zor günlerimizde bizlere yardım edebilmesi halkımızın sürekli yardım ve desteğine büyük ölçüde bağlıdır. Bu yardımları sürekli ve ilgiyi taze tutabilmek için her yıl bütün yurtta “29 Ekim – 4 Kasım” tarihleri arasında Kızılay Haftası çalışma ve kutlamaları yapılır. Aslında kendisini, ailesini ve içinde yaşadığı toplumu ve hatta insanlığı seven herkes için bir yılın her haftası, hatta her günü; Kızılay Haftası, “Kızılay Günü” dür.

İlk defa savaşta yaralananlara fark gözetmeksizin yardım edilmesi fikri 19. yüzyılda Avrupa ulusları arasında doğmuştur.

Cenevre’de 1861 yılında yapılan uluslararası kongrede, savaşta ve barışta bütün dünya uluslarına yardımcı olacak bir örgütün kurulması kararlaştırılmış ve konferansa katılan ülkeler arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Osmanlı Devleti de Cenevre Anlaşması’nı imzalayarak, 1869 yılında yapılan ikinci “Kızılhaç” Konferansı’na katılmıştır. Bu konferansa katılmadan bir yıl önce Avrupa ülkelerindeki Kızılhaç’ın yerini tutabilecek “Asakir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti” kurulmuştur. Daha sonra 1877 yılında bu teşkilât daha da güçlendirilmiş ve adını “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirmiştir.

Advertisement

Çeşitli âfet ve savaşlarda ulusların yaralarını saran bu yardım cemiyeti zamanla ilgilenilmediği için gücünü yitirmiş ve çalışmalarını bırakmak zorunda kalmıştır. Kapanışından yıllar sonra, 1908 tarihinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin tüzüğü yeniden hazırlandı. Nisan 1911 ‘de ilk kongresi İstanbul’da yapılarak yeniden faaliyete geçirildi.

Cumhuriyetin ilânından sonra cemiyet daha da güçlendirilmiş, merkezi de İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır. Daha sonra Atatürk cemiyetin “Hilâl-i Ahmer” olan adını 28 Nisan 1935’te “KIZILAY CEMİYETİ” olarak değiştirmiştir.

Kızılay Cemiyeti’ne bağlı olarak “Türkiye Gençlik Kızılayı” kuruldu. Bu kurumlarda çalışacak elemanları yetiştirmek için 1955’te İstanbul’da Kızılay Hemşirelik Okulu açıldı.

Cenevre’de yapılan bir uluslararası konferansla kurulan “Kızılhaç” kuruluna bağlı olarak, yurdumuzda “Kızılay”, İran’da “Kızılaslan” ve diğer ülkelerde çeşitli adlar altında ırk, dil, din, farkı gözetmeden yardım amacına yönelik kurumlar kurulmuştur.

Yurdumuzda yararlı çalışmalarına her zaman tanık olduğumuz ve gurur duyduğumuz toplumsal yardımlaşma örgütümüz KIZILAY’ın başlıca amaçları şunlardır:
 1. Yurt içinde aş evleri açarak yoksulların ve öksüz çocukların karnını doyurur.
 2. Yurdumuzda aniden meydana gelen yangın, deprem, su ve sel felâketlerinde hemen yardım ekipleri gönderir, şefkatli elleriyle yaraları sarar. Barınak, yiyecek ve yakacak sağlar.
 3. Yabancı ülkelerde olan doğal âfetlerde ve bulaşıcı hastalıklarda da o ülkelere yardım elini uzatır.
 4. Barışta Kızılay’a bağlı olarak faaliyet gösteren sağlık kurumları halka -çeşitli hizmetler sunar.
 5. Kızılay’a bağlı Mavi Melekler kolu yurdun dört bir yanını gezerek, kan bağışında bulunmak isteyenlerden kan toplar ve bunları kan bankasında biriktirir. Hastanelerde ve öteki sağlık kurum ve kuruluşlarında kana ihtiyacı olan hastalara bu kanlar yeniden yaşama şansı verir, kurtulmalarını sağlar.
 6. Kızılay yaz aylarında kimsesiz çocuklara yaz kampları açar.

Yurdumuzda insanların birbiriyle dayanışma ve yardımlaşma simgesi olan Kızılay’a sürekli yardımlarda bulunmalıyız. Kızılay yardım pullarından almalı, eğer maddî durumumuz iyi ise para ve mal yardımında bulunmalıyız. Çünkü Kızılay, yılın 365 günü her an, her saat bizlerin yardımına koşmak, sevgi dolu kalpleriyle bizleri teselli edip, yaralarımızı sarmak için hazır beklemektedir.

Ne mutlu Kızılay’a bağışt,a bulunup, çaresizlere yardım elini uzatanlara!

Advertisement
KIZILAY CEMİYETİNİN YÖNETİMİ:

Türkiye Cumhurbaşkanının onursal başkanı olduğu Türkiye Kızılay Derneğinin teşkilâtı ikiye ayrılır:

 1. Genel Merkez,
 2. Şubeler.
1. GENEL MERKEZ
 • A — Genel kongre
 • B — Genel Merkez Kurulu
 • C — Genel Merkez Yönetim Kurulu
 • D — Murakıp Kurulu
2. ŞUBELER TEŞKİLATI
 • A — Şube Kongresi
 • B — Şube Heyeti
 • C — Şube Yönetim Kurulu.

Türkiye Kızılay Derneği’nin en yetkili organı Genel Kongre’dir. Kızılay şubelerinden seçilen delegeler her yıl Nisan ayı sonunda Ankara’da toplanarak Kızılay’ın ana davalarını tartışır.


1 Yorum

Leave A Reply