Kızılay Şiirleri, Kızılay’ın Önemini Anlatan En Güzel Şiirler, Şiir Örnekleri

107
Advertisement

Kızılay Haftası, Kızılay’ın yararları ve önemi hakkında şiirler, Kızılay ve Kızılay Haftası için yazılmış, Kızılay şiir örnekleri.

Kızılay Şiirleri (Kızılay İle İlgili Şiirler)

KIZILAY

Kan lazımsa
Koş Kızılay’a
Deprem mi oldu
Kızılay orda.

Evin yıkılsa
Çadır kurar
Karnın acıksa,
Aşını sunar.

Her kötü günde yanında,
Dost elini uzatır sana,
Bağış için var gücünle,
Koş Kızılay’a Koş Kızılay’a
Uğur Sağlam (Site sahibine aittir, izinsiz yayınlanamaz.)

Kızılay İle İlgili Akrostiş Şiirler İçin Tıklayınız.

KIZILAY

Yardım elini açar,
Yoksullara koşarsın.
Şefkat, merhamet saçan,
Muhtaçlara sen varsın.

Advertisement

Deprem olsa bir yerde,
Veya yansa bir ocak,
Her acıya, her derde,
Yine sensin koşacak.

Seni bulur yanında,
Her felaket, her olay,
Zengin, fakir olanlar,
Sana muhtaç Kızılay.
İ. Hakkı Talas


KARA GÜN DOSTU KIZILAY

Yangın olur,
Deprem olur,
Sel olur,
Yakar, yıkar, her yeri
Felaket ne zaman gelir,
Kim bilebilir ki?

Bakarsın bir anda,
Dolup taşar ortalık,
Yaralı, hasta, aç insanlarla.
Ya çocuklar, ya çocuklar,
Kim koşar onların yardımına?

Kim koşar Kızılay’dan başka
Kim sarar yaraları?
Kara gün dostu Kızılay’dan,
Esirgemeyelim yardımı.
Aziz Sivaslıoğlu

Kızılay Çizimleri

Advertisement

 

Kızılay’ım

Bugün belki muhtaç değilsiniz.
Ama yarın muhtaç olabilirsiniz.
Her daim yardımı ve şefkati
Kızılay’ım da bulursun.

Aç olanlara yoksul olanlara
Hem yaz hem kış tüter,
Şefkat ocağı Kılzay’ımın
Her kaza da her felakette
Açar bize şefkatli kucağını

Kızılay’dır o durmaz,
Ne savaş ne de deprem
Hiç bir şey durduramaz
Kızılay’ın şefkatli yardım elini
Cemal SAĞLAM

Kızılay Haftası

Kızılay Haftası

 

KIZILAY

Beyaz zemin üstünde
Kırmızıdan bir hilâl,
Kucak açmış geliyor
Düşkünlere Kızılay.

Yangın, deprem, sel, savaş,
Felakette koşar o,
Kurumayan tek pınar
Şevkat olup coşar o.

Kara günün dostudur
Yoksulların yanında,
Yetişir imdadıma
Kızılay’ım anında.

Uzatır tüm dünyaya
Yardım saçan elini,
Selâm sana Kızılay
Kimse tutmaz yerini.
Atila Çakıroğlu

KIZILAY HAFTASI

Kim kalırsa bir gün naçar,
Kızılay önüne geçer,
Yoksullara kucak açar,
Karagün dostu Kızılay.

Sellerde büyük yangında,
Yardıma koşar anında.
İnsanın dar zamanında,
Karagün dostu Kızılay.

Advertisement

Her türlü bir felakette,
Hiç beklenmeyen afette.
Şifa bekleyen her dertte,
Karagün dostu Kızılay.
Ali Sincer

Kızılay Çizimleri

KIZILAY

Bembeyaz bir zeminde
İnce, kırmızı bir ay,
Koşuyor hep yardıma,
İşte budur Kızılay.

Sen, iyi gün değil,
Kara gün dostusun.
Kimsesizi, muhtacı,
Giydirir, doyurursun.

Savaş, deprem, yangın, sel,
Yakıp yıkıp giderken
Dostça uzanan ilk el,
Kızılay’ın, en erken.
Meral DALAMAN


KIZILAY

Dertlilere deva için
Yanımızdasın Kızılay.
Hastalara şifa için
Yanımızdasın Kızılay.

Bir felaket yaşanınca
Çare tükendi sanınca
Senin adını anınca
Yanımızdasın Kızılay.

Bir güvencesin savaşta
Yardımın sürer barışta.
Bahar yaz ve karakışta
Yanımızdasın Kızılay.

Dertlilere kan olursun
Hastalara can olursun
Her şeye çare bulursun
Yanımızdasın Kızılay.

Bayrağının rengi beyaz
Hizmetlerine övgü az.
Zor durumda kalsak biraz
Yanımızdasın Kızılay.

Gülten Çiçek TURAL

Advertisement

KIZILAY

Yoksulları barındıran,
Yetimleri sevindiren,
Yaslarımızı dindiren
Karagün dostu Kızılay

Yıkık yurtları onaran
Köyler yapan, kentler kuran,
Aç karınları doyuran
Karagün dostu Kızılay

Kızıl aylı ak bayrağı
Güller açan sevgi bağı.
En büyük şefkat kaynağı
Karagün dostu Kızılay.

M. Necati ÖNGAY


KIZILAY

Yangın, deprem, sel baskını
Umutsuzken seni bulur
Çok güçsüzken verir kanı,
Kızılay- yaşam umududur.

Savaşta yaralar sarar,
Barışta açlar doyurur
Kızılayla beyaz bayrak
Onun en güzel uğurudur

Kara günde dost eliyle
Ulaşmakta yöremize
Koşar yardıma gönlünde
Kızılay, aman işitince
Nuhsin Durucan


KIZILAY’IM

Giyindirmek, barındırmak,
Kızılay’ın görevidir,
Onun için Kızılay’ım
Yoksulların bir evidir

Savaşlarda yaralıya
Yardım için el uzatır.
Fakirlere kimsesize,
Ocağında AŞ kaynatır

Deprem, yangın, su baskını
Evler yakar, evler yıkar
Felaketler çok olsa da
Kızılay’ım hemen bakar

Yardım edip Kızılay’a
Biz de, biraz güç katalım
Yararını anlatarak
Kızılay’ı yaşatalım
Hasan Şen

Advertisement

KIZILAY

Saygı sana ey Kızılay,
Yaptığın iş değil kolay
Vatan için, millet için
Çalışırsın didinirsin….

Harp yerinde vurulan er
Senden büyük yardım bekler,
Kızılay’lı beyaz bayrak
Yaralıya açar kucak

Arayarak her bir yeri
Kaldırırsın düşenleri
İyilik ve can sunarsın
Sevgi dolu bir pınarsın…

Memleketi basınca sel
Uzatırsın oraya el
Yersiz, yurtsuz kalan insan
Senden yardım görür her an

Yersarsıntısı, kıtlık, yangın
Günlerinde bir hızırsın
Yetişirsin bize hemen
Kara günün dostusun sen…
Zeki Tunaboylu


KIZILAY

Kızılay en büyük dost;
Felaket günlerimizde hep
Bizlere olur destek

Savaşta ve barışta
Buluruz yanı başımızda

Kızılay en büyük dost;
Anne, baba, kardeş gibi,
Bizlere olur destek.
Aynur Özdelibaş


KIZILAY

Savaşlarda yaraları sarıp,
Kan verir, canımızı korur.
Felaket günlerimiz, onun dostluğuyla,
Kararmaktan kurtulup,
Gün ışığı bulur.

Kızılay insanlara kucak açıp,
Irk, din, dil gözetmeksizin
Her ülkeye hizmet verir.

Kızılay’a üye olun,
Yardım katkılarını sunun.
Sizin de olsun,
Bir tutam tuzunuz,
Şu fakirin aşevinde.
Aynur Özdelibaş

Advertisement

KIZILAY

Bir beldeyi su bassa
Deprem yerleri sarssa
Yangında evler yansa
Hemen koşar Kızılay.

Evsize çadır verir
Açsa yemek yedirir
Yoksulları giydirir
Ne güzel dost Kızılay.

Doktoru, hemşiresi var
Hemen her derde bakar
Sönen ocağı yakar
Dert ocağı Kızılay.

Kurarak kan merkezini
Düşünür o herkesi
Duysa bir imdat sesi
Durmaz koşar, Kızılay

Harpte en evvel koşan
Hemen hastane açan
Dertlere şifa saçan
Bir kuruluş Kızılay

Hizmetine bakalım
Ona sahip çıkalım
Biz de yardım yapalım
Yükselsin hep Kızılay
Mehmet Dede


KIZILAY

Depremde, yangında, selde, savaşta
Yardıma koşan sensin en başta,
Yıkım olunca ne yaz ne kışta
Düşeni kaldıran sensin Kızılay

Kimisi yaralı, kimisi hasta
Kimisi yangında, selde, savaşta
Dermanın yaraya, yardımın başta
Fakirin halinden bilen Kızılay

Kimsesiz kalana yardım yapan
Her yaraya merhemi saran
Yıkım anında yardımı bilen
Ağlayan gözleri silen Kızılay
Nurettin Gök


DOSTLARIN DOSTU KIZILAY

Ağlayanın yanındasın,
Yaraları sen sararsın,
Acıları durduransın,
Karagün dostu Kızılay

Rengi, ırkı, soyu, sopu
Ayırmanın yoktur sonu,
İnsanlığa yardım fonu,
Herkesin dostu Kızılay

Advertisement

Çadırların, ocakların
Beyaz kepli meleklerin,
Doktorlarla ilaçların,
Derde yetişir Kızılay

Zor günlerde görünürsün,
Dertlere derman olursun
Ağlayanı güldürürsün,
Dostların dostu Kızılay…
Yılmaz Özdemir


KIZILAY

Ey, kara gün dostu, dertlere derman,
Ey fakir halini bilen Kızılay
Felaket kalplere çöktüğü zaman
Ağlayan gözleri silen Kızılay

Yangında, depremde, selde, savaşta,
İlk imdada koşan sensin en başta,
Kimsesiz kalınca ihtiyar yaşta,
Sensin bize destek olan Kızılay

Dost, düşman demeden derde koşarsın,
Her gönülde iman olup yaşarsın
Her yaraya merhem, herkese yarsın
Sevgiler üstünde kalan Kızılay

Zeynep Arıcan


KIZILAY

Ay gibi doğar,
Kara günlerimizin üzerine.
Bizi felaket günlerimizde korur,
Karnımızı doyurur aç günlerimizde.

Kanıyla can katar canımıza,
Sırtımızı giydirir, üstümüzü örter,
Felaket günlerimizde.

Kızıl kanlarımızı sarar,
Ay gibi doğar,
Karanlık günlerimizin üzerine.
Aynur Özdelibaş


107 yorum

 1. Şefkatli kucağında
  Fakirleri korursun !
  Sıcak aş ocağında
  Açları doyurursun.

  Yangın, deprem olunca,
  Evlere su dolunca,
  Engelleri aşarsın,
  Yardımlara koşarsın.

  Kara günde ışıksın,
  Yoksullara aşıksın,
  Çok büyüktür hizmetin
  Kalbindesin milletin.

  Genç, ihtiyar hepimiz,
  Seninleyiz Kızılay.
  Seninledir kalbimiz,
  Bizi de yanında say.

 2. solllllaminnn on

  Çadır kurdu Kızılay.
  Aç çocuklar ağlarken,
  Aş evi oldu Kızılay.Zor günümüzde yanımızda,
  Yaralarımızı sardı Kızılay.
  Bizimle birlikte ağladı.
  Derdimizi deva oldu Kızılay.Her an hazır ve nazır,
  Bekler durur Kızılay.
  Yangın, sel ve depremde,
  Yanımızda Kızılay.

 3. Süper harika bir şey ben çok beğendim

  Bu siteye kesinlikle göz atın

  Herkeze öneriyorum.almanızı tavsiye ediyorum.

 4. lazım değil on

  Şefkatli kucağında
  Fakirleri korursun !
  Sıcak aş ocağında
  Açları doyurursun.
  Yangın, deprem olunca,
  Evlere su dolunca,
  Engelleri aşarsın,
  Yardımlara koşarsın.
  Kara günde ışıksın,
  Yoksullara aşıksın,
  Çok büyüktür hizmetin
  Kalbindesin milletin.
  Genç, ihtiyar hepimiz,
  Seninleyiz Kızılay.
  Seninledir kalbimiz,
  Bizi de yanında say.

 5. Çadır kurdu Kızılay.
  Aç çocuklar ağlarken,
  Aş evi oldu Kızılay.Zor günümüzde yanımızda,
  Yaralarımızı sardı Kızılay.
  Bizimle birlikte ağladı.
  Derdimizi deva oldu Kızılay.Her an hazır ve nazır,
  Bekler durur Kızılay.
  Yangın, sel ve depremde,
  Yanımızda Kızılay.

 6. çoçukllara çadır ve aş

  yalnızlarahep arkadaş

  yoksullara yardım eden

  hep sensin kızılayım

 7. çok güzel bir şiir bunu yazana ellerine kollarına sağlık olsun bayıldım bunu yapana aferin diyorum bunun gibi bazı şiirlerde yapın

 8. miroşçuk on

  arkadaşlar bence en güzeli 2 numaralı şiir . Size tavsiyem 2 numaralıyı seçin bence ama BENCE dedim . Sizin zevkinizi bilemem 🙂 🙂 🙂

 9. miroşçuk on

  🙁 Böyle yapanlar bence yanılıyor ama 🙂 Böyle yapanlar ise asıl doğruyu söylüyorlar BENCE

 10. bencede cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkk güzel

 11. Bence harika olmuş hepsini ayrı ayrı okudumçooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel olmuş

Leave A Reply