Kızıldeniz Hakkında Bilgi

0

Kızıldeniz nerededir? Kızıldeniz’in coğrafi konumu, özellikleri, derinliği, ortalama sıcaklığı, hakkında bilgi.

kizildenizKızıldeniz; Kuzeydoğu Afrika ile Arap Yarımadası arasında uzanan iç deniz. Yüzölçümü 437.969 km2, uzunluğu 2.35 km, genişliği 362 km Kuzeyde, Akabe ve Süveyş körfezleri, ince uzun parmak biçiminde kara içerisine sokulur. Bu iki körfez arasında kalan üçgen alanda Sina Yarımadası yera lir. Güneyde Balülmendap Boğazı, Aden Körfezi aracılığıyla Hint Okyanusu’na bağlanır. Kıyılar boyunca çok sayıda küçük adalardan oluşan ada toplulukları görülür (güneydoğu kıyılarına yakın Farasan Adaları, Karaman Adaları vb). Batıda Mısır, Sudan, Etiyopya, doğuda Suudi Arabistan, güneydoğuda Yemen kıyılarında,dağlar denize koşut uzanır. İklim çok sıcak ve kuraktır. Tuzluluk oranı binde 40-41 olan deniz, dünyanın en tuzlu denizidir. Ortalama derinliği 500 m’dir (Cidde açıklarında en derin noktada 3.360 m). Suyunun ortalama sıcaklığı, 25-32°C arasında değişir. Yosunlar nedeni ile su kırmızı bir renk alır. Kıyılar boyunca görülen mercan kayalıkları, deniz ulaşımını güçleştirir. Kıyılarda balıkçılık yapılır.

Advertisement

1896’da Akdeniz ile Kızıldeniz’i, birbirine bağlayan Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla, gemilerin Afrika’nın güneyden dolaşma zorunluluğu ortadan kalkınca, Avrupa-Uzakdoğu-Avustralya arasındaki ticaret büyük önem kazanmıştır.


Leave A Reply