Kızıldeniz Nerededir?

0

Jeopolitik önemi Süveyş kanalı açıldığından beridir zirvede olan Kızıldeniz ile ilgili olarak genel bilgiler. Kızıldeniz nerededir?

KızıldenizAkdeniz’le Hint Okyanusu arasında bir denizdir. Arabistan Yarımadası’nı Afrika’dan ayırır. Kıyıları pek işe yaramayan dar, tehlikeli bir iç denizdir. Üçüncü jeolojik devirde büyük kayaların oyulması ile meydana geldiği sanılıyor. Kızıldeniz, denizler arasında tuzu en çok olanıdır. Suyunun tuzluluk derecesi binde 41’dir.

Advertisement

Kızıldeniz’de suların gelgit hareketi hissedilmiyecek kadar azdır. Deniz yüzeyi iklimin kuraklığı yüzünden dayanılamıyacak derecede boğucu sıcak olur.

Kızıldeniz’e bu adın niçin verildiğiyle ilgili pek çok efsane vardır. Bilginler, Kızıldeniz’de pek çok mercan bulunduğunu, bu yüzden de denizin zaman zaman kırmızı bir renk aldığını ileri sürüyorlar. Öte yandan, sık sık esen sıcak çöl rüzgârları, denizin üzerine kırmızı renkte kum dalgası getirir; denizin üstüne kırmızımtırak bir rengin yayılmasına yol açar.

Din adamları ise, dinî efsanelere dayanarak, Mısırlılar’dan kaçan Musevilerin kanı ile denizin kırmızı renk aldığını anlatırlar.

İlkçağda, Kızıldeniz önemli bîr ticaret yoluydu. Daha sonraları, coğrafi keşifler başlayınca, gemiciler de bu tehlikelerle dolu denizi bırakıp Afrika kıyıları boyunca, ümit Burnunu geçerek yolculuk etmeyî uygun buldular. Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Kızıldeniz yeniden işlek bir deniz yolu oldu.

Advertisement

Kızıldeniz 2.345 km. uzunluğundadır. En derîn yeri 2.360 m. dir. En geniş yeri ancak 320 km. kadardır.


Leave A Reply