Kızılhaç Hakkında Bilgi

0

Kızılhaç nasıl bir kurumdur? Kızılhaç ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Kızılhaçın görevleri hakkında bilgi.

kizilhacKızılhaç; Savaşta, barışta yoksul kimselere yardım için kurulmuş, milletlerarası bir teşekküldür. Dünyanın hemen bütün memleketlerinde ya Kızılhaç, ya da daha başka adlar altında çalışıp aynı gayeleri güden kurumlar vardır. Bütün bu kurumlar merkezi Cenevre’de olan uluslararası bir teşkilâta bağlıdır. Savaş zamanlarında, âcil vakalarda Cenevre’deki merkez, milletlerarası yardımlaşmayı sağlar. Kızılhaç Birliği’ne bağlı memleketler Kızılhaç kurumlarının tarafsız çalışması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

Advertisement

Kızılhaç’ın, beyaz üzerine kırmızı bir haçtan ibaret olan bayrağı İsviçre bayrağından ilham alınarak hazırlanmıştır. İsviçre bayrağı kırmızı üzerine beyaz bir haçtır. Kızılhaç bayrağının İsviçre bayrağından ilham alınarak hazırlanması ise Kızılhaç’ın kurucusu Jean Henry Dunant’ın İsviçreli olmasıyla ilgilidir.

Kızılhaç’ın Tarihi

1859’da İtalya’da bir geziye çıkmış olan İsviçreli Jean Henri Dunant, o sırada Fransızlarla Avusturyalıların Solferino’dâ yaptıkları kanlı savaşta, binlerce yaralının bakımsız bir halde savaş alanında yüzüstü bırakıldığını görmüştü. Napoléon’a gidip, yaralıların tedavisi için Avusturyalı esir doktorların serbest bırakılmasını rica etti. Ayrıca, sağdan soldan yardım toplıyarak yaralıların ihtiyaçlarının giderilmesini sağladı. Dunant memleketine döndükten sonra Solferino’dâ gördüğü feci manzaraları anlattı. 1862’de «Solferino Hâtıralarım» adında kitap yayınladı, insanlara felâket anlarında yardım elini uzatacak bîr teşekkülün kurulması teklifini ileri sürdü. Dunant’ın bu teklifi dünyanın her yanında ilgiyle karşılanmıştı. 1863’te 16 memleket Cenevre’ye temsilci göndererek bu konuda bir anlaşmaya varılması için bir konferans hazırlanmasını sağladı.

Bugün Kızılhaç teşkilâtı o kadar gelişmiştir ki, her türlü felâket karşısında yardım istemek için akla gelen yer daima Kızılhaç yahut benzeri teşkilâtlar olmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply