Kızılırmak Nehri Hakkında Bilgi

0

Kızılırmak nehri nerededir? Kızılırmak nehri hangi deniz dökülür? Kızılırmak nehri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kızılırmak HaritasıYurdumuzun, bütünü topraklarımız üzerinde bulunan ırmakları arasında en uzunudur (1151 km.).

Advertisement

Kızılırmak, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda 3.015 m. yüksekliğindeki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğar. Tepelik bir alanda batıya doğru akarak Zara kasabası önüne gelir. Vadinin bu kesimi Sivas Erzincan şosesine geçit verir. Kızılırmak bundan sonra yavaş yavaş güneybatı doğrultusunu alarak Hafik kasabasından, daha sonra da Sivas şehrinin 2 km güneyinden geçer. Bu kesimde ırmak üzerinde, Malatya yolunun geçtiği Eğriköprü ile Kayseri yolunun geçtiği Kesikköprü bulunur. Soldan Tecer, sağdan Kalın sularını alan Kızılırmak güneybatıya doğru akışına devam ederek, Kayseri şehrinin 30 km. kadar kuzeyinden geçer, soldan Karasu (Sarımsaklı Suyu) nu alır. Bu kesimde ırmak üzerinde, Kayseri – Yozgat yolunun geçtiği Çokgöz Köprüsü ile Kayseri -Ankara yolunun geçtiği Tekgöz fBirgöz) köprüsü vardır. Demiryolu da Tekgöz Köprüsü’ nün biraz yukarısından ırmağı aşar.

Kızılırmak Avanos’ta en güney noktasına vardıktan sonra doğrultu değiştirir, önce batıya, Arapsun kasabası ötesinde de kuzeybatıya doğru akmaya başlar. Kırşehir’in 17 km. güneyinden geçer. Bu kesimde üzerinde 13 gözlü, 150 m. uzunluğunda Kesikköprü bulunur. Bundan sonra doğrultusunu yavaş yavaş kuzeye doğru devam ettiren ırmak üzşrinde, son yıllarda yapılan Hirfanlı Barajı yer alır. Daha kuzeyde ise Ankara – Kayseri demiryolunun geçtiği Yahşihan Köprüsü’ne varır. Buradan batıdaki Irmak istasyonuna kadar Ankara – Kayseri demiryolu hattı, Irmak’tan Kalecik aşağılarına kadar da Ankara – Zonguldak demiryolu hattı ırmak boyunca gider. Daha ötede soldan gelen Çankırı Suyu (Acı Su), sağdan da 300 km. uzunluğundaki Delice Irmak Kızılırmak’a katılır. Artık ırmak kuzeydoğu doğrultusunu almıştır. İskilip-Çorum yoluna geçit verir. İbik Boğazı adı verilen dar bir boğazdan geçer. Osmancık kasabası önünde yeniden genişler. Burada XV. yüzyıl sonlarında yapılmış çok kemerli güzel’ bir köprü altından geçer. Bundan sonra Ada-dağ adı verilen bir dağ kütlesi çevresinde dolanır, batıdan geçen 170 km. uzunluğundaki Devrez Çayı’nı alır. Daha kuzeyde 190 km. uzunluğundaki Gökırmak da gene soldan Kızılırmak’a karışır. Irmak kesin bir dirsekle, önce güneydoğu, sonra gene birdenbire kuzeydoğu doğrultusunu alır. Bafra kasabası önünde geniş bir çatalağız meydana getirerek Bafra Burnu’ndan denize dökülür. Bu çatalağız üzerinde birkaç sığ göl bulunur. Samsun’u Sinop’a bağlıyan yol, Bafra kasabasının yanıbaşındaki bir köprü île Kızılırmak’ı aşar.

Kızılırmak’ın akışı çok düzensizdir. Sıcak mevsimde sular azalır. Bazı kesimlerde ise çakıl yatağı içinde akan cılız bir dere halim aiır. Sonbahar yağmurları geçici kabartılara yol açar, asıl yükselme ilkbahardadır.

Advertisement


Leave A Reply