Klasik Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

0
Advertisement

Klasik Türk edebiyatının genel hatları ile kısaca tanıtımı. Klasik Türk Edebiyatının genel özellikleri nelerdir?

Birkaç şairin hece ölçüsüyle yazdığı bir iki şiiri göz önüne almazsak; bütün klasik şairler aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Uyak anlayışı kesin kurallara bağlanmış, tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

Nazım birimi beyittir. Şair bütün düşünce ve hayallerini bu iki mısrada anlatmıştır. Bununla birlikte murabba, muhammes gibi bend bütünlüğüne dayalı nazım biçimlerinde dörtlük, beşlik vb. birimler kullanılmıştır.

Arap ve Fars edebiyatının ortak nazım biçimlerinden gazel, kaside, mesnevî gibi biçimler alınmıştır.

Klasik Türk edebiyatında, düşünce ve hayaller birtakım kalıplaşmış mazmun ve mecazlarla anlatılmıştır.

Advertisement

Klasik Türk edebiyatının konuları genellikle aşk, aşkın getirdiği çaresizlik, ulaşılamaz sevgiliye özlem vb. konulardır.

Klasik Türk edebiyatının dili Arapça, Farsça ve Türkçe kelime ve kurallardan oluşan Osmanlı Türkçesidir.

Klasik Türk edebiyatı, esas başarısını şiirde göstermiştir. Bununla birlikte düz yazı örnekleri di vardır.

Klasik Türk edebiyatının düz yazı örnekleri halk nesri, tarih nesri, öğretici (didaktik) nesir olmak üzere üç farklı grup oluşturmaktadır.


Leave A Reply