Klasik ve Edimsel Koşullanmanın Karşılaştırılması

0
Advertisement

Klasik ve edimsel koşullanmanın özellikleri, farkları ve benzerlikleri nelerdir? Klasik ve Edimsel Koşullanmanın Karşılaştırılması

Klasik ve Edimsel Koşullanmanın Karşılaştırılması

Klasik Koşullanmanın Özellikleri

Klasik koşullanma

a) Öğrenme Süreçleri

***Klasik koşullamada organizma pasiftir, uyarımların verilmesini bekler. Koşullu tepki daha sonra kendiliğinden oluşur.

***Klasik koşullama, daha düşük düzeydeki istemsiz öğrenme biçimidir. Basit fizyolojik tepkiler içerir.

***Klasik koşullamada davranış bellidir. Basit bir tepki gösterilir.

Advertisement

b) Uyarıcı Genellemesi:

Bir uyarıcıya koşullanmış olan organizma, benzer uyarıcılar verildiğinde de aynı tepkiyi göstermeye başlarsa buna koşullanmanın genellemesi adı verilir.
Klasik koşullanmada uyarıcı genellemesi söz konusudur.

c) Uyarıcıların Ayırt Edilmesi (Uyarıcı Ayrıştırması):

Bir uyarıcı türüne koşullanmış olan organizmanın, bunların içinden bir tanesini ayırıp sadece o uyarıcıya tepki göstermeyi öğrenmesidir.

Klasik koşullamada da edimsel koşullamada da uyarıcının ayrıştırılması aynı şekilde yapılır.

d) Koşullanmanın Sönmesi ve Kendiliğinden Geri Gelmesi:

Koşullanan organizma, koşullu ve koşulsuz uyarıcı uzun süre birlikte verilmediğinde, koşullu uyarıcıya artık tepki göstermemeye başlar, buna sönme denir.
Sönme erken olur.

Advertisement

Kendiliğinden geri gelme, sönme olayından sonra => koşullu davranımın yeniden ortaya çıkmasıdır.

Edimsel koşullanmada da klasik koşullamada da kendiliğinden geri gelme olayında bir farklılık gözlenmez.

Klasik Koşullanma Detaylar

Edimsel Koşullanmanın Özellikleri

Edimsel Koşullanma

a) Öğrenme Süreçleri

***Edimsel koşullamada ise organizma aktiftir. Önce bir davranışta bulunur. Yaptığı davranış istenilen doğrultuda ise pekiştiriciyi alır.

Advertisement

***Edimsel koşullama ise daha üst düzeyde, istemli bir öğrenme biçimidir.

***Edimsel koşullamada ise davranış belli değildir. Doğru davranış daha sonra ortaya çıkar.

b) Uyarıcı Genellemesi:

Edimsel koşullanmada başarıya götüren edimler genellenir.

c) Uyarıcıların Ayırt Edilmesi (Uyarıcı Ayrıştırması):

Bir uyarıcı türüne koşullanmış olan organizmanın, bunların içinden bir tanesini ayırıp sadece o uyarıcıya tepki göstermeyi öğrenmesidir.

Advertisement

Klasik koşullanmada da edimsel koşullanmada da uyarıcının ayrıştırılması aynı şekilde yapılır.

d) Koşullanmanın Sönmesi ve Kendiliğinden Geri Gelmesi:

Edimsel koşullamada klasik koşullamaya göre daha aktif olduğundan, sönme edimsel koşullamada daha geç olur.

Kendiliğinden geri gelme, sönme olayından sonra => koşullu davranımın yeniden ortaya çıkmasıdır.

Edimsel koşullamada da klasik koşullamada da kendiliğinden geri gelme olayında bir farklılık gözlenmez.

Advertisement

Edimsel Koşullanma Detaylar


Leave A Reply