Kleopatra’nın Hikayesi, Kleopatra’nın Hayatındaki Önemli Olaylar

2

Tarihin en ünlü kadın simalarından olan Mısır Kraliçesi Kleopatra hayatı ve hikayesi hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

kleopatra

kleopatra

KLEOPATRA, Mısır kraliçesi (İskenderiye İÖ 69 ay.y. İÖ 30). Hükümdarlık dönemi: İÖ 51-30. Mısır Kralı XIII. Ptolemaios Auletes’in kızıdır.

Babasının İÖ 51’de ölümü üzerine, Eski Mısır geleneklerine uyarak erkek kardeşi XIV. Ptolemaios ile evlenerek Mısır tahtına çıktı. İÖ 48’de kardeşinin baskısı üzerine Suriye’ye kaçtı. Burada bir ordu toplayarak aynı yıl içinde Mısır’a döndü. İki kardeş arasındaki çekişmeden yararlanarak Mısır’ı Roma’ ya bağlamak kararında olan Sezar, önce iki kardeşi barıştırdı. XIV. Ptolemaios, Kleopatra ile birlikte yaşayan Sezar‘ı İskenderiye’de bulunan saraylarında kuşattıysa da Bergama’dan askeri yardım alan Sezar’ın karşısında tutunamadı ve kaçarken Nil’de boğuldu.

Bunun üzerine Sezar, Kleopatra’yı öteki erkek kardeşi XIV. Ptolemaios ile evlendirerek yeniden tahta çıkardı. Kleopatra’nın Sezar ile olan beraberliklerinden İÖ 47’de Caserion adı verlen bir oğlu oldu. İÖ 46’da Kleopatra Roma’ ya gitti. İÖ 44’te Sezar’ın öldürülmesi üzerine İskenderiye’ye döndü. Sezar’m ölümünden sonra Roma’nm güçlü adamı durumuna gelen Marcus Antonius ile de ilişki kuran Kleopatra, bu ilişkiden iki çocuk sahibi oldu. Antonius, İÖ 36’da çıktığı Part Seferi’nde yenilgiye uğrayınca Kleopatra’nın yanına döndü. Antonius İÖ 34’te bu kez Doğu Anadolu üzerine bir sefere çıktı ve zaferle İskenderiye’ye döndü.

Zaferin şenliklerini İskenderiye‘de yaptı. Roma’da bulunan Sezar’ın yeğeni Ocrin şenliklerini İskenderiye’de yaptı. Roma’da bulunan Sezar’ın yeğeni Octaviauns ile Antonius arasında başlayan iktidar kavgası, Yunanistan’daki Actium Körfezi açıklarında yapılan deniz savaşı sonunda Antonius ile Kleopatra’nın birleşik donanması yenilgiye uğradı. Kleopatra ve Antonius İskenderiye’ye döndüler. Octavius da onları izledi. Antonius, ordunun Octavianus’un yanına geçmesi üzerine intihar ederken, Kleopatra da Antonius gibi yaşamına son verdi.


2 yorum

Leave A Reply