Klinik Yaklaşım (Özellik Faktör Kuramı) Rehberlik Modeli

0

Klinik Yaklaşım (Özellik Faktör Kuramı) Rehberlik Modeli, Williamson Rehberlik modeli nedir, özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi

Klinik Yaklaşım / Özellik – Faktör Kuramı (Williamson)

Bireysel farkların öneminin anlaşılması, eğitimin bireyselleştirilmesi; rehberlik hizmetlerinde yeteneklerin, ilgilerin, bireysel ihtiyaçların ön plana çıkmasını sağlamıştır. Rehberlikte klinik yaklaşım, bireysel ayrılıkların anlaşılması ve bireysel ihtiyaçların karşılanması amaçlarına dayalıdır. Klinik model bireyin ayrıntılı olarak incelenmesine ağırlık verir ve bu yönüyle Parsons’ın modeline benzer. Williamson’un öncülük ettiği bu yaklaşıma göre bir sorunun nedenini ortaya çıkarmak, sorunun çözümünde en önemli aşamadır. Bu amaçla test, gözlem vb. dışsal tekniklerin kullanılması gerektiğini savunmuştur.

Advertisement

Klinik yaklaşım, bireyi tanımada yalnızca dışsal tekniklerden yararlanması, bireyi bir bütün olarak değil çeşitli yönlerini ayrı ayrı incelemesi nedeniyle eleştirilmiştir. Ayrıca danışmanların danışma sürecinde aktif bir rol oynamaları, danışanlara tavsiye de bulunmaları da danışanlarda bağımlılığı pekiştiren davranışlar olduğu düşüncesiyle eleştirilebilmektedir. (Kuzgun, 2008)

Klinik yaklaşım, rehberlik hizmetlerinde bugün de kullanılan birçok ölçme aracının geliştirilmesine ve toplu dosya sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamıştır.


Leave A Reply