Klorofil Nedir? Bitkilere ve Yapraklara Yeşil Rengini Veren Madde

0

Bitkilere yapraklara yeşil rengini veren ve bitkilerin yaşaması için hayati öneme sahip olan klorofil maddesi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Klorofil Nedir?

Klorofil Nedir?

KLOROFİL, bitkilerin saplarında ve yapraklarında bulunan özümleyici boya maddesi. Yapraklara yeşil rengi veren klorofildir. Oluşması için ısıya gereksinme duyar. Klorofil karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyumdan oluşur. Güneş ışınlarını soğuran klorofil, ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür.

Kırmızı ışık protoplazmanın düşük ısıda sentez yapmasına, karbonlu besinlerin oluşmasına neden olur. Bu olaya fotosentez adı verilir. Yeşil bitkiler havadan karbonu özümlerken solunum da yaparlar. Bitki ile atmosfer arasındaki bu gaz alışverişi ters iki işlemdir. Klorofilsiz bitkiler özümleme yoluyla karbonhidratları yapamadıkları için asalak ya da çürükçül bir yaşam sürmek zorundadırlar. 18. yüzyıl sonunda Priestley güneş ışını alan bitkilerin oksijen açığa çıkardıklarını kanıtladı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla bitkilerin oksijen verirken suda ve havada erimiş gazlardan karbon dioksiti soğurduğu bulundu. Sıcaklık, güneş ışınlarının yoğunluğu, havadaki karbondioksit oranı gibi etmenler klorofil özümlemenin yoğunluğunu belirler. 0°C’de özümleme olmazken, 40°C’de en yüksek değerine ulaşır. Daha yüksek sıcaklıklar ise hücre plazmasına olumsuz yönde etki yapar.


Leave A Reply