Kobalt Nedir? Kobalt Elementinin Özellikleri

2

Kobalt elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kobalt elementi ile ilgili bilgi.

KobaltDemir ve nikel ile benzer özellikler gösteren, periyodik cetvelde VIII grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Oksidi 16. yüzyıldan beri boyarmadde olarak kullanılan kobalt, 1773’de İsviçreli kimyacı Brandt tarafından elde edildi. Kobalt, maviye çalan gümüş beyazlığında, dövülgen katılığında bir metaldir. Yerkabuğunda 0,001 oranında bulunur. Demir, nikel, bakır, çinko, mangan ve arsenik cevherlerinden bir yan ürün olarak elde edilir.

Advertisement

Sembolü: Co
Atom Numarası: 27
Atom Ağırlığı: 58.9
Elemet serisi: Geçiş Metali

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Metalik

PERİYODİK TABLO

Kobalt 300 santigrat dereceye doğru oksitlenir ve kükürtle birleşir ve çok güçlü asitlerle çözünür. Başlıca bileşikleri iki değerliklidir. Kbalt bakımından zengin mineraller azdır, özellikle sülfür ve arsonyosülfürleri vardır. Bunlar arasında kobaltın genellikle nikel ve demirle birlikte bulunduğu smaltin ve kobaltin sayılabilir.

Kobaltın Bileşikleri:

Advertisement

Kobalt II oksit yada protoksit: CoO. Gri yeşil renkli bir katıdır. Bir asitlioksit ile eritildiğinde belirli bileşikler verir. Bunların başlıcaları kobalt silikat, kobalt alüminat, kobalt stannat ve kromitdir.
Kobalt II Klorür: CoCl2. Hidroklorit asidin, kobalt II oksit üzerinde etkimesiyle elde edilir. Nem çekici olan kobalt II klorür su emici olan silis jeliyle birlikte nem doygunluğunun belirteci olarak kullanılır. Soğuk çözeltisi pembedir ancak ısıtılınca maviye dönüşür.
Kobalt sülfür: CoS. Kobalt III tuzunun kükürtlü hidrojen ile tepkimesi sonucu oluşan siyah bir katıdır.
Kobalt hücrelerin yaşaması için gerekli bir oligo-elementidir. Baz vitamininin bileşimine girer.

Kobaltın Elde Edilmesi:

Kobaltı elde etmek için önce arsenik ve kükürtlü filizler bu maddeden arındırılmak için kavrulur. Ardından kireçle birlikte fırında kok aracılığıyla indirgenir. Böylece yaklaşık %30 kobalt olan bir demir bakır, kobalt alaşımı elde edilir. Bu alaşım bir asitle çözünür ve bundan elektroliz yoluyla metalik kobalt elde edilir.

Kobaltın Kullanım Alanları:

Saf kobaltın maden halinde kullanıldığı yerler azdır. Kesici aletlerin yapımında kullanılan çelik ve öteki alaşımların bileşiminde %60 a varan oranlarda kobalt kullanılır. Elektrik rezistanslarında, yüksek sıcaklık ve aşınmaya dayanıklı alaşımlarda, elektromıknatısların üretiminde, korozyona dayanıklı kaplamalarda, boya ve emayelerin hazırlanmasında kullanılır. Kobalt 60 izotopu önemli bir gama ışını kaynağıdır, ışınımı kolayca odaklanır ve doku bozukluğuna yol açmadan derin urlara ulaşır. Kobalt, kobalt bombası denen araçla başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılır.

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply