Koca İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları, Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde ve anlamında koca, kocamak, karı koca geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Koca ile ilgili deyimler ve atasözleri, anlamları ve açıklamaları.

Koca İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Koca İle İlgili Atasözleri

 • akılsız köpeği (ahmak iti) yol kocatır
  iyice düşünülmeden, tasarlanmadan yapılmaya çalışılan iş sırasında birçok sorun ortaya çıkar ve kolay bir iş bile zorlaşır.
 • ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar
  kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.
 • aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.
 • baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği
  bir kadın için babasının veya çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok kötü bir durumdur; onun gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer, kocasının evi, serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır.
 • baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk
  bir babanın kızı için harcadığı para, hazırladığı çeyiz göstermelik olmaktan ileri gidemez, kızın yaşam boyu süren giderlerini kocası üzerine almıştır.
 • bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece
  sıkıntı veya yalnızlık yüzünden iki dost bile birbiriyle dalaşır, anlamsız konuşur.
 • çalı idi çırpı idi, evim idi ya, ayı idi uyu idi, kocam idi ya
  her ne kadar evim derme çatma, kocam kaba saba idiyse de, bir düzen kurmuş, yaşayıp gidiyordum.
 • çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte
  çocuğu kucağına almadan, beşikte yatarken sev; kocana karşı olan sevgini de başkalarının yanında değil, döşekte göster.
 • dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
  dumanı olmayan baca olamayacağı gibi karısına sıkıntı vermeyen koca da olmaz.
 • er kocar, gönül kocamaz
  kişi ihtiyarlar ama gönlü taze kalır, sevgisi eksilmez.
 • eşek kocamakla tavla başı olmaz
  anlayışsız kişi ne kadar yaşlanırsa yaşlansın baş olacak bir olgunluğa ulaşamaz.
 • gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan
  kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.
 • gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı
  kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.
 • gönül kocamaz
  insanlar yaşlansalar da gönüllerindeki sevgi ve istekler tazeliğini yitirmez.
 • iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı
  nasıl öküz, ömrü boyunca hizmet ederek sahibine kazanç sağladığı hâlde ihtiyarlayınca sahibi tarafından kesiliyorsa bu dünyada her zaman iyiliğe karşı iyilik görülmez.
 • karı koca bir sözle yakın, bir sözle uzaktır
  bir kadınla bir erkek, birbirlerine bağlandıklarını bildiren bir sözle karı koca olurlar, böyle bir bağın kalmadığını bildiren bir sözle de yabancı olurlar.
 • kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını
  davranışlarını içinde bulunduğun koşullara uydur.
 • kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
  güç ve yeteneğini yitiren insan, basit ve kendini bilmezlerce aşağılanır.
 • şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir
  küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.
 • vücut kocar, gönül kocamaz
  kişi ihtiyarlar ama gönlü taze kalır, sevgisi eksilmez.

Koca İle İlgili Deyimler

 • bir (aynı) yastıkta kocamak
  karı koca birlikte uzun bir ömür sürmek.
 • koca bulmak
  kız veya kadın kendisi ile evlenecek bir erkek bulmak: ‘Üstelik kadının adı da çıktı, bir daha koca bulamadı.’ -R. H. Karay.
 • kocakarılığı tutmak
  geçimsiz, inatçı, şirret yaşlı bir kadın gibi davranmak: ‘Fakat kocakarılığı tutup kavgaya başlayınca Allah saklasın!’ -R. N. Güntekin.
 • kocaya gitmek
  evlenmek: ‘Harfleri okuyup yazamadan on üçümde kocaya gidecektim.’ -A. Kulin.
 • kocaya kaçmak
  kız ailesinin izni olmadan ve nikâhlanmadan bir erkekle kaçmak: ‘Büyük kızı kocaya kaçtığı zaman küçükleri on iki dönüm tarlanın hakkından gelecek kadar yetişkindiler.’ -N. Cumalı.
 • kocaya varmak
  kız, kadın evlenmek: ‘On üç yaşındayken altmış altı yaşında bir kocaya vardığı için izdivaç denen şeyden nefret etmişti.’ -Ö. Seyfettin.
 • kocaya vermek
  kız veya kadını evlendirmek.


Leave A Reply