Koca Mustafa Paşa Kimdir?

0

Koca Mustafa Paşa kimdir? Osmanlı Sadrazamlarından Koca Mustafa Paşa hayatı, dönemi önemli olaylar, hakkında bilgi.

Koca Mustafa Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-Bursa 1512).

Fatih Sultan Mehmet döneminde devşirme olarak saraya getirildi. Enderun’da eğitim görerek kapıcıbaşılığa kadar yükseldi. Bayezit ile Cem arasındaki iktidar kavgasında Bayezit’in yanında yer aldı. Roma’ya gelen Cem Sultan‘ın burada korunması için Papa VIII. Innocentius’a 40 bin altını götürmekle görevlendirildi (1490). Roma’dan döndükten sonra 1498’de Rumeli Beylerbeyi oldu. 1499’da İnebahtı Kalesi’nin ele geçirilmesinde görev aldı. 1501’de Rumeli Beylerbeyi iken Hersekzade Ahmet Paşa‘nın üçüncü kez sadrazamlıktan alınması üzerine, sadrazamlığa atandı. Yavuz Sultan Selim padişah olduğunda yerini korudu. Ancak II. Bayezit‘in şehzadeleri arasındaki taht kavgalarında Şehzade Ahmet’in yanında gizlice yer alması Yavuz Sultan Selim‘i kuşkulandırdığı için, padişahla birlikte Bursa’da bulunduğu bir sırada idam edildi. İstanbul’da kendi adını taşıyan semtte kiliseden çevrilme bir cami, medrese, imaret, okul ve tekkeden oluşma bir külliyesi vardır.


Leave A Reply