Koca Sinan Paşa Dönemi

0

Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan paşa dönemi, sadrazamlığında yaşanan önemli olaylar, savaşlar hakkında bilgi.

Koca Sinan PaşaKoca Sinan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Arnavutluk/Topoyani 1520 -İstanbul 1596).

Devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Enderun’a girdi. Kısa zamanda yükselerek Kanuni Sultan Süleyman’a çaşnigirbaşı oldu. Değişik devlet görevleri yüklendi. Mısır Beylerbeyliği sırasında,Yemen’de ayaklanmayı bastırdı. Lala Mustafa Paşa’nın serdarlığında Mısır askerinin başında bulundu. Lala Mustafa Paşa’nın İstanbul’a çağrılması üzerine ordunun yönetimini üzerine aldı (1568). Böylece Yemen serdarı oldu. 1569’da Aden, bağlı yerleri ve Sana’yı ele geçirdi. 18 Mayıs 1570’te direnen son Yemen kaleleri de ele geçirilince, ikiye ayrılmış olan Yemen yeniden birleştirilerek bir eyalet haline getirildi ve Mısır’a döndü. İstanbul’a çağrıldı ve Kubbealtı vezirliğine getirildi (1573). Komutasındaki donanmayla İtalya kıyılarını vurdu, Halkulvad’ı ele geçirdi. Tunus fatihi unvanını aldı. Başarıları üzerine dördüncü vezirliğe yükseldi. Gerginleşen Osmanlı-İran ilişkilerinin bir sefere dönüşmesi için çaba harcadı. III. Murat, hem Lala Mustafa Paşa‘yı, hem de Koca Sinan Paşa’yı ayrı ayrı serdar atadı. Ordu daha İstanbul’dan ayrılmadan Sinan Paşa’nın bir önerisi padişahın hoşuna gitmediği için Sinan Paşa görevden alındı. Lala Mustafa Paşa‘nın bir iki başarısından sonra Şirvan’ın elden çıkması üzerine 1579’da yerine Sinan Paşa serdar atandı. İstanbul’da meydana gelen olaylar sonucu Lala Mustafa Paşa sadrazam oldu. Onun kısa zamanda görevden alınması üzerine 31 Temmuz 1580’de sadrazamlık mühürü Koca Sinan Paşa’ya gönderildi.

Sinan Paşa, İran ile barış yaparak İstanbul’a döndü. Gürcistan ve Şirvan’da tehlikeli olaylar olması ve İstanbul’da tahıl sıkıntısı çekilmesi sonucu görevden alınarak Malkara’ya sürüldü (6 Ocak 1582). Dört yıl Malkara’da kaldı. Şam Beylerbeyliği’ne gönderildikten sonra 14 Nisan 1588’de ikinci kez sadrazam oldu. 2 Ağustos 1591’de görevden alınınca yeniden Malkara’ya sürüldü. 29 Aralık 1593’te üçüncü kez sadrazam oldu. 12 Temmuz 1593’te çıktığı Avusturya Seferi’nde, bu sefer de Pesperim ve Polata kalelerini aldı. Kışı Belgrat’ta geçirdi ve ertesi yıl yeni kuvvetlerle Tata ve Yanık kalelerini ele geçirdi. Ancak bu sırada ölen III. Murat‘ın yerine tahta çıkan III. Mehmet, Ferhat Paşa’yı sadrazamlığa getirerek, Sinan Paşa’yı Malkara’ya sürgüne gönderdi (16 Şubat 1595). 7 Temmuz 1595’te dördüncü kez sadrazamlığa getirildi. Ferhat Paşa’yı öldürterek, işe başladı, Eflak üzerine sefere çıktı. Bükreş ve Tirgovişte’yi ele geçirdiyse de oğlu Mehmet Paşa’nın Avusturya cephesinde başarılı olamaması ve düşmanın Estergon Kalesi’ni ele geçirmesi sonucu görevden alındı (19 Kasım 1595). Dördüncü kez Malkara’ya sürgüne gönderildiyse de 10 gün sonra 28 Kasım 1595’te beşinci kez sadrazam oldu. Bu sırada Avusturya cephesi oldukça kötü durumdaydı. Bunun için padişahı sefere çıkmaya zorladı ve kabul ettirdi. Sefer hazırlıklarıyla uğraşırken öldü. Cenazesi Divanyolu’nda Parmakkapı’daki türbesine gömüldü.


Leave A Reply