Kök İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Kök Olan

0
Advertisement

İçinde kök kelimesi geçen deyimler, atasözleri nelerdir? Bu deyimlerin atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Kök hakkında deyimler, atasözleri.

Kök İle İlgili Deyimler Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Kök İle İlgili Deyimler Atasözleri

ATASÖZLERİ

 • “ağaç kökünden yıkılır”
  bir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır.
 • “Her ağaç kökünden kurur (çürür)”
  bir topluluğun dayandığı temel bozulursa o topluluk bozulur.
 • “kavun kökeninde büyür”
  çocuk anne baba ocağında, herhangi bir kişi doğup büyüdüğü çevrede yetişir, gelişir.
 • “otu çek, köküne bak”
  kişinin kimliğini öğrenmek için soyunu sopunu bilmek gerekir.
 • “pekmezi küpten, kadını kökten al”
  yiyeceği en uygun ortamından almak gerektiği gibi eş olacak kadının da temiz ve soylu olanını almak gerekir.

DEYİMLER

 • “kök salmak”
  1) iyice tutunmak, sağlamlaşmak, yayılmak, köklenmek: Benliğe kök salan gönül bağlarını kim tarif edebilir? -H. E. Adıvar. 2) bir yere iyice yerleşmek.
 • “kök sökmek”
  çok çetin iş görmek.
 • “kök söktürmek”
  uğraştırmak, güçlük çıkarmak.
 • “kökü kazınmak”
  bir daha ortaya çıkamayacak biçimde yok edilmek.
 • “kökü kurumak”
  yok olmak, ortadan kalkmak: Kelebeklerin kökünün kuruduğu bir dünyada çocuk istemem. -T. Yücel.
 • “kökünden halletmek”
  herhangi bir konuyu veya sorunu temelden çözümlemek: Bu işi kökünden halletmek için kızını derhâl evlendirmeye karar vermişti. -A. H. Tanpınar.
 • “kökünden kazımak”
  kökünü kazımak.
 • “köküne kibrit suyu dökmek (kökünü kurutmak)”
  bir daha ortaya çıkamayacak biçimde yok etmek.
 • “köküne kibrit suyu”
  yerin dibine batsın, ölsün, kahrolsun.
 • “kökünü kazımak”
  bir daha üreyemez duruma getirmek, hiçbir kalıntısını bırakmamak, yok etmek: Bizimkilerin de amacı aynı / Doğan güneşle birlikte kökünüzü kazıyıp / Yeryüzünde bırakmamak izinizi -T. Oflazoğlu.
 • “zıkkımın kökünü (pekini, dibini) ye!”
  sunulan yiyeceği beğenmeyenlere söylenen bir söz.

Ağaç Kökünden Yıkılır

Ağaç Kökünden Yıkılır Ne Demektir?

Atasözünün Anlamı – Anafikri

Ayrıntıların değişmesiyle, işler temelden bozulmaz.

Atasözünün Açıklaması

Yapacağımız işleri iyi tasarlamalı, amacımızı iyi bir şekilde belirlemeliyiz. Böyle sağlam bir temel üzerine kurulan işler, dış etkilerden pek etkilenmez. Ama kurduğumuz temel, dış etkilerden olumsuz yönde etkilenecek olursa, bütün iş bozulur, amaca ulaşılmaz. Ağacın dallarının kesilmesiyle, canlılığını sürdürmesi, kökünün kurumasıyla ölmesi; ailede çocukların kopmasıyla, ailenin yine varlığını sürdürmesi, anne – babanın ölmesiyle yuvanın dağılması buna örnektir. Hangi yapı olursa olsun, dış etkenlerden yıkılmasını istemiyorsak, temelini sağlam atmalı, attığımız temeli sürekli korumalıyız.

Ağaç kökleri vasıtasıyla toprağa tutunur. Bu kökler ne kadar sağlam ise ağacın ayakta kalması da o kadar mümkündür. Kökleri zayıf ailelerin veya ilişkilerin sürmesi de pek mümkün olmaz.

Aynı şekilde toplulukların bozulmasında topluluğun başında bulunan kişi çok etkilidir. Lider konumda olan kimsenin yanlış davranışları da toplumda olumsuz etki yapar.

Advertisement

Leave A Reply