Kol Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kol ne anlama gelir? Kol kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
2. Giyside vücudun bu bölümünü saran parça
“Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu.” – O. C. Kaygılı
3. Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça
4. Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü
5. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal
6. Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü
7. Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça
8. Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal (I), kısım, şube, branş
“Türk Dil Kurumunun bilim ve uygulama kolları.”
9. Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede, koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi.” – R. H. Karay
10. İş takımı, ekip, grup
“Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı.” – S. F. Abasıyanık
11. askerlik Kanat
“Sağ kol. Sol kol.”
12. Dizi, düzen
“Yürüyüş kolu.”
13. Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri
Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe
“Karşı taraftan konuşanın kolağası Mustafa Kemal oluşu hepsini çileden çıkarır.” – F. R. Atay
Giysi kolunun uç bölümü
Bir elektrik akımında ana devreye eklenen kollarla evlere elektrik veren akım
Kadın bileziği
1. Güreşte ayağı kapılan güreşçinin, rakibinin ayağını tutmasıyla ortaya çıkan geçersizlik durumu
2. Doğu Karadeniz Bölgesi’ne özgü, halka oyunlarından, hareketli, bireysel özellikleri öne çıkaran bir oyun türü
1 Herhangi bir ekibin, grubun, iş takımının başı
2. Orta oyununda kolun başında olan ve kola adını veren oyunları düzenleyen, yöneten kimse
Bütün yufkanın içine kıyma, peynir, patates, ıspanak vb. konulup kol biçiminde sarılarak tepsiye döşenen ve fırında pişirilen bir börek türü
Bulgur, yarma vb. tahılların öğütülmesinde kullanılan, kol gücü ile çalışan taş değirmen
Bir kapıyı kapadıktan sonra dışarıdan açılmaması için duvarla kapı arasına konan demir destek
“Sonra kol demirinin usulca kaldırıldığını duyduk ve aralanan kapıdan içeriye süzüldük.” – R. H. Karay
Sadece beden gücünü kullanarak çalışan kimse
“Bütün kol emekçilerine sıcak bakma eğilimini edindim.” – R. Erduran
Giysi ve gömlek kolunun bileği örten bölümü
Kolun omuz başından dirseğe kadar olan bölümündeki tek ve uzun kemik, pazı kemiği, karaca kemiği
Yan yana ve kollarını birbirine geçirerek
“İkisi de yalpada, kol kola tutunmasalar yere yıkılacaklar.” – S. M. Alus
Mangaların yan yana veya arka arkaya dizilişinde kişiler arasında bir kolu boyu mesafe bırakılması durumu
Bileğe takılan saat, bilek saati
Bir ülkede gizli olarak düşman için çalışan örgüt
Aynı yönde ilerleyen, duran veya yürüyen birliklerden ve araçlardan oluşan yan yana iki kol
Öğrencilerin çeşitli alanlarda kendilerini yetiştirmelerini amaç edinen çalışma kolu
Güreşte bir oyun türü
1. Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu yapı
“O işleri bu saatte karakolda bulunan küçük memurlar bilmez.” – R. H. Karay
2. Güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandarma veya asker topluluğu, kol, kulluk, devriye
Bol büzgülü, kabarık, kısa giysi kolu
Kolun dirsekle bilek arasındaki bölümü
Birinin çok güvendiği kimse
“Kendisine kardeşim gözüyle bakılacağını, isterse her konuda sağkolum olacağını söyledim.” – R. Erduran
Kesilen, kopan bir kolun yerine takılan yapma kol
Gücü yeter, sözü geçer
Lokma vidaları sökmeye yarayan alet
Çengilerden oluşan topluluk, çengi takımı
Sıradağlardan her iki yöne doğru uzanan dağ sırtı
Çöl nitelikli bölgelerde taşıma işlerinde kullanılmak için develerden kurulmuş askerî ulaştırma birlikleri
“Deve kolundan neferler geldi.” – F. R. Atay
Tehlike anında yolcuların aracı durdurabilmesi veya kapıları açabilmesi için görünür bir yerde bulunan durdurma veya açma kolu
1. Ekonomik etkinliklerin sınıflandırılması sonucu birbirine benzeyen veya aynı nitelikte olan çalışma dallarından her biri
2. Bu dalların herhangi birinde çalışanların bütünü
Üzerinde kantar topunun bulunduğu ve hareket ettiği demir çubuk
Kapıyı açmaya veya kapamaya yarayan, genellikle metalden yapılmış nesne
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
Genellikle bilgisayar oyunlarında oyunu yönetebilmek için kullanılan özel bir araç
Tüfeklerde fişek sürüp kovan boşaltan sürgünün elle tutulan kolu
Tulumbadan su çıkarmak için tulumbaya basmayı sağlayan uzun demir kol
Motorlu taşıtların dişlilerini birbirine geçirmeye yarayan manivela
Ok yaylarının esneyen uçlarının her iki yanı
1. Belli bir bölgeye ulaşmak veya bulunulan bir bölgeden ayrılmak amacıyla bir kumanda altında, düzenli yürüyüş yapan piyade, zırhlı veya motorlu birliklerin tümü
2. Bir amaç doğrultusunda bir yöne veya yere giden topluluk
“Dağda iki ayrı yürüyüş kolu zirveye ulaşmaya çalışıyordu.”
Orta oyunu takımı
“Çayır’da da Kavuklu Hamdi’nin zuhuri koluna rastlanabilir.” – S. Birsel


Leave A Reply