Kominform Hangi Amaçla Kuruldu?

0

Kominform nedir? Kominform hangi amaçla, ne zaman kuruldu, hangi ülkeler katıldı ve hangi ülke çıkarıldı? Kominform hakkında kısaca bilgi.

Kominform Hangi Amaçla Kuruldu?

KOMİNFORM (5 Ekim 1947)

Katılan Devletler: SSCB, Polonya, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan

Advertisement

Fransa ve İtalya’daki komünist partilerin liderleri görüşmelere katıldı.

Toplanış Nedeni: Komünizm faaliyetlerini örgütlemek, dünya siyasetindeki etkinliğini arttırmak ve çeşitli ülkelerdeki komünist partilerle bağı güçlendirmek amacıyla Komünist Enformasyon Bürosu (KOMİNFORM) kuruldu.

Konferansta işçilerin vatanı olan Sovyetler Birliği’nin savunulması ve Amerika tarafından temsil edilen emperyalizme karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Advertisement

Dünyanın iki ayrı bloka ayrıldığı açıklandı. Kominform, Amerika’ya, Truman Doktirini’ne ve Marshall Planı’na karşı çıktı. Blok içerisindeki bağları güçlendirmek İçin saldırmazlık, iş birliği ve dostluk antlaşmaları yaptı.

Yugoslavya’da da M.Tito’nun önderliğinde komünist bir yönetim yaratıldı ama Tito’nun bağımsız politikaları, Yugoslavya’nın Kominform’dan çıkarılmasına yol açtı. M. Tito, 1961’den itibaren Nehru ve Nasır ile birlikte Bağlantısızlar (Non Aligned) Bloku’nun lideri oldu.

Berlin Buhranı ve Çekoslovakya Darbesi, Batılı devletlerin SSCB’ye karşı birleşmelerinde etkili oldu.


Leave A Reply