Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Atasözünün Anlamı

0

Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır atasözünün açıklaması. Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

Advertisement

Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır:

ANAFİKİR: Komşuluk ilişkilerinin sağlıklı olmasının büyük yararları vardır.

Kül önemsiz, değersiz bir yakıt atığıdır. Zaman olur, gerekli olabilir. Komşumuzdan istemek durumunda kalabiliriz.

Bu örnekte de anlaşıldığı gibi komşular en değersiz konuda bile birbirine muhtaçtır. Bunu dikkate alıp komşularımızla iyi geçinmenin yollarını aramalıyız. Gerektiği zaman her türlü yardıma hazır olmalıyız.

Ailenin huzuru aile bireylerinin uyum içinde olmalarına bağlı olduğu kadar çevre ile sağlıklı ilişkiler kurmalarına da bağlıdır. Toplumsallaşmanın bir gereği olarak kişi belirli bir çevrede yaşamak zorundadır. Karşılaşacağı sorunları başkalarıyla çözmeye, başkalarının yardımını istemeye ihtiyaç duyar. Yakın çevre olarak nitelenen komşular, yardım isteme konusunda ilk başvurduklarımız olur. Onlarla olumlu ilişkilerde bulunmak, sorunlarımızı uzakta değil yakında çözümlememizi sağlar. Ancak zamanımızda, kent yaşamında, ağır yaşam koşulları nedeniyle, komşuluk bağlarının gittikçe zayıfladığını, hatta köreldiğini görmekteyiz.

Advertisement

İnsanların komşuluk ilişkilerine olan özlemini ise yine komşuluk ilişkilerini bitirmiş olan televizyonlarda yayınlanan mahalle dizilerinin çok tutmasından da anlamaktayız.


Leave A Reply